سلام هشت بندی ها!
این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان هشت بندی می باشد.