سلام سیب و سورانی ها!
این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان سیب و سوران می باشد.