سلام جوینی ها!
این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان جوین می باشد.