سلام بیرجندی ها!
این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان بیرجند می باشد.