سلام شیرازی ها!
این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان شیراز می باشد.