خبر

سقوط
No announcement yet.

شهرستان بابل

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • شهرستان بابل

  سلام بابلی ها!
  این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان بابل می باشد.
  برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
  برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

  ریاضی

  تجربی

  انسانی

 • #2
  رتبه های برتر کنکور سراسری 94 در شهر امیر کلا
  رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )


  نرجس رمضانى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :65

  سجاد فلاح نفت چالى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :151

  جواد رضاتبار
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :152

  سيد على جعفريان اميرى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :161
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :420
  برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
  برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

  ریاضی

  تجربی

  انسانی

  نظر


  • #3
   رتبه های برتر کنکور سراسری 94 در شهر بابل
   رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )   كسرى مومنى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :23
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :393


   حورا غلامى
   رتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :23

   اميررضا ريحانيان
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :26
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :114


   محمد عابدى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :31

   سميرا پرويزى عمران
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :39

   بهزاد گرجى پور شفيعى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :54

   على گرجى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :61

   محمد فغان پورگنجى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :68
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :95


   زينب كاظم نسب حاجى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :73
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :340   على صداقتى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :99
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :149   الهه حسين زاده گاوزنى
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :105

   فاطمه شامخى اميرى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :131

   ايمان تقى نژاد موزيرجى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :135
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :56   كيميا فصيحيان
   رتبه در منطقه 2 رشته هنر :135
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :217


   كورش حيدرى كانى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :142

   امين اسماعيل نيا شيروانى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :143
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :47


   فائزه سمنانى بنگر
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :144

   ستاره عسكرى فيروزجائى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :173
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :164


   على عباسى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :182

   مريم ابوذر زاده تهمتن
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :204

   محمد كاظمى تركى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :210

   عرفان قاسم پور آغوزى
   رتبه در منطقه 2 رشته هنر :244

   سيده فاطمه مرعشى سرائى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :261

   سيده طراوت قاسم پورى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :276

   فاطمه موسى زاده درزى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :284

   پروانه خانجانى فرد
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :291

   فهيمه آقاجان زاده خرمى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :296

   فاطمه كردى نيا فيروزجاه
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :315

   فاطمه عبدى اميرى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :316
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :448


   شيوا نامى چمازى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :328

   فاطمه زهرا على نژاد هريكندئى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :336

   پارسا سليمانى جديدى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :354


   فاطمه يداله زاده
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :358

   عليرضا گلبابايى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :359

   سيده الهام مهدى پور شيروانى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :365


   مهسا رمضان پور
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :369
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :436


   فريما على نيا
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :390


   سيده فاطمه موسوى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :399

   كيوان باباجانى عزيزى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :402

   فاطمه كيائى درونكلا
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :404


   انسيه قربان پور سيار
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :425

   مريم محمدپور حمزه كلائى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :434

   سيد محمد رضا موسوى كانى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :463

   زهره بابازاده كمانگر
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :478

   دانيال حبيبى گودرزى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :492

   عليرضا محمدپور تهتمن
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :498

   مصطفى داود نتاج
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :514

   فرشته ذبيح زاده روشن
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :527

   شبنم محمد پور مرزبالى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :533

   فاطمه زهرا طلاچى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :605

   محمد على على تبار زواردهى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :611


   اميرحسين اعزازى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :625

   سيد محمد حسين قاسم پور گنجى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :648

   نشاط آفرين منوچهرى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :649

   سها تنكابنى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :694

   زهرا رحمانى حمزه كلايى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :698

   محمدرضا سيف تباربزرودى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :725

   عاطفه عباسى فيروزجايى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :731

   سارا بتيار
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :752

   سيده ساجده ميرمحمدى پورعزيزى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :764

   فاطمه زهرا حسين نيا شيروانى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :778
   رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :91


   فاطمه حسنى آهنگر
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :778

   احمد رضا باقرى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :782

   على رضا حسن زاده
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :799

   سيدعلى حسينى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :840

   پاكشيد حسين زاده
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :868

   سيدعلى بوذرى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :870

   فرزاد غلام پور
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :878

   ياسر آهشتى
   رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :878

   الهه محمدپور ساروى مظفر
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :891

   اميرحسين سعادتى بائى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :921

   سحر خالقيان
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :938

   امير محمد گل كانى
   رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :960

   سيده نجمه حسينى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :963

   شهره جانعلى پور افروزى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :972

   مريم مسيبى كشتلى
   رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :979
   برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
   برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

   ریاضی

   تجربی

   انسانی

   نظر


   • #4
    رتبه های برتر کنکور سراسری 94 در شهر بندپی
    رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری در تمامی رشته ها ( ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )

    حسن عباس تبار فيروزجائى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :110

    جواد احذر
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :111

    مصطفى حقانى بائى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :138

    سهيل مهرعلى تبار فيروزجايى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :175

    اسماعيل فيوج
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :297

    فاطمه شفيع زاده سماكوش
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :435
    رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :262


    محمد صادق ملاتبار فيروزجايى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :436
    رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :367


    رضى غلامعلى تبار
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :437

    فاطمه نجارفيروزجايى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :457

    مرضيه نجار فيروزجايى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :470

    حسين قلى نژاد پوستكلائى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :474

    على كاظم نسب حاجى
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :640

    حميد كريمى فيروزجايى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :697

    زهرا نجارفيروزجايى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :710
    برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
    برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

    ریاضی

    تجربی

    انسانی

    نظر

    خبر

    سقوط
    No announcement yet.
    درحال پردازش...
    X