خبر

سقوط
No announcement yet.

شهرستان سمنان

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • شهرستان سمنان

  سلام سمنانی ها!
  این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان سمنان می باشد.

 • #2
  رتبه های برتر کنکور سراسری 94 شهر سمنان
  رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )


  سهيل زرين پور
  رتبه در منطقه 3 رشته هنر :141

  محمدجواد حاجى زاده مقدم
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :155

  على رضا قادرى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :185
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :58


  امير حسين همتى
  رتبه در منطقه 2 رشته هنر :206

  سينا رنگريز
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :244
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :296


  فريبا فيروزى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :298

  محمد كاظم داودى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :322

  كيانا جاويدان ساعى پور
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :338

  عليرضا صفاخواه
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :346

  مهسا خانجانى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :355

  سيدمحمد صالح صباغ
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :379

  زهرا كليچ
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :383

  وجيهه ترحمى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :431

  سيد جلال ابراهيمى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :484

  سيده شهرزاد پاكزاديان
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :532

  مبينا رجبى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :587

  محبوبه سادات اكرم
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :588

  پيام صفائى پور
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :591

  محمدامين محمدنژاد
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :607

  سروش خراسانى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :612

  سيده ندا ميرعماد
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :655

  محمد مهدى فريدونى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :736

  فاطمه رستمى
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :738

  مصطفى جبارى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :754


  مائده امين بيدختى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :781

  محمد فاضل وفادار
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :794

  زهرا رستگار
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :800

  سيد على سيد عليان
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :812

  على وحدتى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :855

  سيده زهرا جزائرى مقدس
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :896
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :244


  فاطمه رهايى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :898
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :78


  شفيع تبيانيان
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :905

  سارا دربانى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :908

  سحر شهريارى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :931

  محمد امين ترحمى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :955

  مائده مبرهن واقع
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :959

  سيدعلى موسوى كردميرى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :983

  فاطمه پارسا
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :986

  نظر

  خبر

  سقوط
  No announcement yet.
  درحال پردازش...
  X