خبر

سقوط
No announcement yet.

شهرستان سمنان

سقوط
X
  • فیلتر
  • Time
  • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

  • شهرستان سمنان

    سلام سمنانی ها!
    این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان سمنان می باشد.

  • #2
    رتبه های برتر کنکور سراسری 94 شهر سمنان
    رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )


    سهيل زرين پور
    رتبه در منطقه 3 رشته هنر :141

    محمدجواد حاجى زاده مقدم
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :155

    على رضا قادرى
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :185
    رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :58


    امير حسين همتى
    رتبه در منطقه 2 رشته هنر :206

    سينا رنگريز
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :244
    رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :296


    فريبا فيروزى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :298

    محمد كاظم داودى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :322

    كيانا جاويدان ساعى پور
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :338

    عليرضا صفاخواه
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :346

    مهسا خانجانى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :355

    سيدمحمد صالح صباغ
    رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :379

    زهرا كليچ
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :383

    وجيهه ترحمى
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :431

    سيد جلال ابراهيمى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :484

    سيده شهرزاد پاكزاديان
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :532

    مبينا رجبى
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :587

    محبوبه سادات اكرم
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :588

    پيام صفائى پور
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :591

    محمدامين محمدنژاد
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :607

    سروش خراسانى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :612

    سيده ندا ميرعماد
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :655

    محمد مهدى فريدونى
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :736

    فاطمه رستمى
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :738

    مصطفى جبارى
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :754


    مائده امين بيدختى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :781

    محمد فاضل وفادار
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :794

    زهرا رستگار
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :800

    سيد على سيد عليان
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :812

    على وحدتى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :855

    سيده زهرا جزائرى مقدس
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :896
    رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :244


    فاطمه رهايى
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :898
    رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :78


    شفيع تبيانيان
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :905

    سارا دربانى
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :908

    سحر شهريارى
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :931

    محمد امين ترحمى
    رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :955

    مائده مبرهن واقع
    رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :959

    سيدعلى موسوى كردميرى
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :983

    فاطمه پارسا
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :986

    نظر

    خبر

    سقوط
    No announcement yet.
    درحال پردازش...
    X