خبر

سقوط
No announcement yet.

شهرستان زنجان

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • شهرستان زنجان

  سلام زنجانی ها!
  این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان زنجان می باشد.

 • #2
  رتبه های برتر کنکور سراسری 94 شهر زنجان
  رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )


  رضا بيگدلى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :15

  بهاره بختيارى
  رتبه در ايثارگران رشته ریاضی فیزیک :17
  رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :69


  آستياژ باقرى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :18


  پرهام قاسملو قيدارى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :19

  پريسا عروجى
  رتبه در منطقه 2 رشته هنر :32
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :239


  سحرناز پزشكى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :49
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :270


  سپيده احمدى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :60

  پويا آدمى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :76

  كوثر قهرمانى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :94

  دنيز تفقدى
  رتبه در منطقه 2 رشته هنر :109


  دانيال خوش خلق
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :126

  مهدى عباسى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :139

  مريم ميانجى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :181

  پريسا بيات
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :216

  محمدعرفان حمدى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :236
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :196


  زهرا عينلو
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :242

  فرشاد صراط نهائى
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :265

  مهديس عليمحمدى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :315
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :136


  اشكان صمدى
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :343

  حديثه اسكندرى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :344

  نسترن اميريان
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :372

  فاطمه غنى لو
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :391

  مهديس مرادلو
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :401

  وحيد مساحى اسكوئى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :407
  رتبه در منطقه 2 رشته هنر :133


  مرضيه زين الدين
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :445

  سيد مصطفى احمدى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :447

  كيميا مصدقى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :471
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :223


  اميرحسين اوجاقلو
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :489


  حسام صمصامى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :539

  محمدرضا محمدى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :575
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :288


  محمدجواد حاج كاظمى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :579

  عرفان عمولر
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :597

  على بهرام پوريان
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :619

  محمدرضا اصفهانيان
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :619

  مليكا تاريوردى زاده زنجانى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :636

  مرتضى رضايى تنها
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :655

  محمدحسن عباسى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :662

  محمد خلفى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :727

  مرضيه موسوى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :782
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :251


  محمدرضا معبودى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :849

  محمد چراغى نيا
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :863

  زهرا نژاديان
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :872

  فاطمه ملكى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :893

  مجتبى پرويزى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :906

  زهرا صفوى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :920

  شبنم پويان
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :930

  زينب حيدرى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :934

  على شرفى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :970
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :273

  نظر

  خبر

  سقوط
  No announcement yet.
  درحال پردازش...
  X