خبر

سقوط
No announcement yet.

شهرستان اهواز

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • شهرستان اهواز

  سلام اهوازی ها!
  این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان اهواز می باشد.
  برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
  برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

  ریاضی

  تجربی

  انسانی

 • #2
  رتبه های برتر کنکور سراسری 94 شهر اهواز
  رتبه های زیر 1000 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )


  الهه خضرى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :5
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :63


  محسن قربانپور
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :14

  محمدرضا محب آل عبا
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :15

  مهرخ نمازى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :31
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :8


  مجتبى خواجه عليزاده عطار
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :41
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :32


  على سورچاپ
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :51

  محمدرضا بقائى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :69

  سيدرضا علوى اشكفتكى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :77

  آيدا عويدى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :95

  بشرى ال كثير
  رتبه در منطقه 2 رشته هنر :97

  نازنين كيانى فرد
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :107

  محمد طاهرى پور
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :158

  ياسمن مرادى پرى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :163

  محدثه آباده
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :166

  عرفان متبحرى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :169

  فرديس بحيرائى
  رتبه در منطقه 2 رشته هنر :190

  مينا عچرشاوى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :200

  سپيده سهرابى
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :215

  زهرا احمدى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :215

  مژگان على پور
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :240

  نيكتا عالى پور محمدى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :264

  محمد معين جامعى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :265

  محمدصادق جعفرى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :271
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :264


  دلارام موسوى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :280

  پويا نيك دست
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :285

  ريحانه بصيرت
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :319
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :150


  محمدحسين كروشاوى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :323

  احمدرضا اسكندرى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :340
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :27


  محمد زمانى فكرى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :357

  زهرا ذرتى پور
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :366

  فائزه عشرتى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :376

  مريم عصاره
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :387
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :320


  سيد محمدعلى قارى زاده
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :409

  آرين كاوش
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :416
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :113


  فاطمه احمد نژاد
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :424

  محمدحسين گوهرى نژاد
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :435

  محمد لعل دولت آباد
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :472

  محمدامين معمارزاده
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :525

  سياوش دهقان
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :540

  سهراب شباب
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :544

  محمد حسين صفارى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :544

  سپهر كماهى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :558

  شكوفه بزرگمهريان
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :564

  آوا داورى دهكردى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :567

  هستى روشندل
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :584

  محمد زكى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :591

  حسن شهريارى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :596

  سيد حامد برهانى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :597

  محمد ممبنى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :628

  مهدى كشورى نيا
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :643

  محمد محمد زاده شهريارى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :645

  آرزو عابدى مديسه
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :647

  امير احمديان لركى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :648

  سيدمحمد جعفرى پور
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :678
  رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :284


  سيده ويدا موسوى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :709

  ياسمن يوسفى اصل
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :717
  رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :219


  احمدرضا بهمئى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :720

  نيما خردهوش
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :726

  محمد نبهانى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :758

  فاطمه بيت سياح
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :786

  احمد مورى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :792

  درسا شعبانى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :803

  محمد رضا داودى بهبهانى
  رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی فیزیک :806

  پيمان چه كنارى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :845

  ريحانه يوسفى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم انسانی :849

  محسن خاتمى نيا
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :868

  زهراسادات عباسى تخت چوبى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :875

  سارا بروسان
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :883

  محمدامين عسكرى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :918

  فروغ ظهرابى نيا
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :924

  گلناز حسينى پور
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :934

  گلشن سليمانى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :963

  فاطمه چنانى
  رتبه در منطقه 2 رشته علوم تجربی :983
  برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
  برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

  ریاضی

  تجربی

  انسانی

  نظر

  خبر

  سقوط
  No announcement yet.
  درحال پردازش...
  X