خبر

سقوط
No announcement yet.

شهرستان اسفراین

سقوط
X
 
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • شهرستان اسفراین

  سلام اسفراینی ها!
  این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان اسفراین می باشد.

 • #2
  رتبه های برتر کنکور سراسری شهر اسفراین
  رتبه های زیر 100 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )


  اعظم قربانى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :25
  رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :141


  زهرا نامنى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :35

  احسان روئين فرد
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :73

  احمد حاج محمدخانى
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :87
  رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :57


  هادى وليزاده
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :89

  سيد هاشم حسينى اصل
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :111
  رتبه در منطقه 3 رشته هنر :30


  امير كريمى
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :118

  ارش حاجى زاده
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :121
  رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :35


  زهرا نامنى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :140

  خاطره قليزاده
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :143
  رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :49


  سيما فتوحى
  رتبه در منطقه 3 رشته هنر :143

  جواد ثنائى جوشقان
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :147

  فرشته نظرى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :170

  زكيه يعقوبى فريمان
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :187

  فاطمه روئينى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :208

  ارزو قزى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :222

  فاطمه صفرى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :226
  رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :235


  رضا گلشنى كلات
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :228

  ياسمن خوش اخلاق
  رتبه در منطقه 3 رشته هنر :231

  محمدجواد استيرى
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :263

  نعمت الله يزدانيان
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :309

  زهرا ظهرابادى جوين
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :333
  رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :100


  مرتضى منصورى رمضانى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :382

  نيما شاهين فرد
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :428

  عاطفه زارعى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :432
  رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :277


  معصومه سادات پورموسوى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :441

  على حسين زاده يزدى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :446

  فرزانه شريفى اردغان
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :508

  على وحيدى
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :512

  سارا سادات دادستان
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :528

  مرضيه ابراهيمى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :614

  محمد قدسى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :623


  حامد شيخ زاده
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :628

  محسن قاسمى
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :639

  عاطفه زيرابادى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :654

  مبين احمدى
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :782

  مهدى حسن ابادى
  رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :933

  فاطمه ابراهيمى پور
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :944

  مهديه قربانى
  رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :944

  نظر

  خبر

  سقوط
  No announcement yet.
  درحال پردازش...
  X