خبر

سقوط
No announcement yet.

شهرستان شیروان

سقوط
X
 
  • فیلتر
  • Time
  • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

  • شهرستان شیروان

    سلام شیروانی ها!
    این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان شیروان می باشد.

  • #2
    رتبه های برتر کنکور سراسری شهر شیروان
    رتبه های زیر 100 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )    احمد رحيميان
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :10
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :10


    فهيمه جوادى منش
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :13

    سيدامير رضا منصورى
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :20
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :18


    عماد نادرى بوانلو
    رتبه در منطقه 3 رشته هنر :28

    سارا رحمتى مقدم
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :51
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :144


    مهدى عظيم زاده دوين
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :65

    كوروش هاشمى دوين
    رتبه در منطقه 3 رشته هنر :117

    مريم زنجانى شيروان
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :119
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :371


    محدثه محمودى
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :143
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :454


    سرور مطيع
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :143
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :464


    جواد زرين فام
    رتبه در منطقه 3 رشته هنر :169

    محمد على پور
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :170

    سميه مسافر
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :179

    جواد اسمعيل زاده بزآباد
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :204

    نسترن شيرمحمدزاده
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :205

    منيژه ابراهيم زاده
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :267

    فاطمه مهرافروز مايوان
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :268

    صديقه ايزانلو
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :304

    نفيسه نورى سياهدشت
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :308

    امين گرمرودى
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :338

    سيده سارا عباسيان
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :338
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :415


    جعفر محمدى زاد
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :397

    ميلاد التماسى
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :479

    فهيمه سياوشى
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :498

    سپيده كاظمى
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :511

    مرتضى دامن خورشيد
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :517

    ميلاد جدى
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :535

    فهيمه فخيمى
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :600

    على جعفرزاده
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :602

    زهرا شادمان
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :695
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :447


    مهدى پهلوانى
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :699

    سپيده برزگر بردر
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :707

    صمد ولى پورثانى زيارت
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :734

    نسترن تلاشان
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :771

    سيد امير موسوى
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :803

    مريم بلبلى
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :843

    مليحه بهادران شيروان
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :844
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :101


    مهران علائى
    رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :906

    سعيده بابائى
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :909

    رضوان عليزاده
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :952

    سيده فاطمه سعيدى موسوى سكه
    رتبه در منطقه 3 رشته علوم تجربی :982
    رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :477

    نظر

    خبر

    سقوط
    No announcement yet.
    درحال پردازش...
    X