خبر

سقوط
No announcement yet.

شهرستان تبریز

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • شهرستان تبریز

  سلام تبریزی ها!
  این تاپیک مخصوص گفت و گو بین دبیرستانی ها و کنکوری های شهرستان تبریز می باشد.
  برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
  برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

  ریاضی

  تجربی

  انسانی

 • #2
  رتبه های برتر کنکور سراسری شهر تبریز
  رتبه های زیر 100 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان )

  سارا همتی
  رتبه کشوری در رشته علوم تجربی :1
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :1
  رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :14

  صبا فکروند
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :4
  رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :289

  علی الهی پرست
  رتبه در ايثارگران رشته علوم تجربی :5

  محمدرضا وطن خواه
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :8

  سجاد بهنام شالی
  رتبه در ايثارگران رشته ریاضی فیزیک :12
  رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :4

  فائزه ابراهيميان
  رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :16

  بهراد رهبانی نوبر
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :16

  پريا ستاری
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :17

  پرستو حيدری اقدم
  رتبه در ايثارگران رشته هنر :17
  رتبه در ايثارگران رشته منحصرا زبان :318

  علی جوادی
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :20

  سپهر نايبی راد
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :31

  مجتبی ابراهيمی
  رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :32

  علی حسن زاده
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :36

  ميلاد محمدزاده
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :40
  رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :163

  فاطمه عابدی ديزناب
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :47

  عليرضا رضائی صوفيانی
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :56
  رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :87

  امير قلی پور
  رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :59

  کوشا سپاسی
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :60

  سحر ناصر
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :69

  زهرا نژادی خلجانی
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :79
  رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :387

  تينا عبدالحسينی مهين
  رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :83

  رمضان محموديان
  رتبه در منطقه 1 رشته هنر :84

  سمن قزوينی
  رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :85
  رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :53

  احسان صادقی
  رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :85
  رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :221

  امين متقی
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :87

  دارا فضل زاده
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :87

  پويا عطاری
  رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :92

  پانيذ آرش راد
  رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :98

  برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
  برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

  ریاضی

  تجربی

  انسانی

  نظر


  • #3
   رتبه های برتر کنکور سراسری 94 شهر تبریز
   رتبه های 100 تا 200 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان)

   مریم نصودى
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :100

   مهدیه صدقى شهرک
   رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :105

   گیسو خان زاده
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :106

   امیرسینا راه پیما
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :123

   روح اله سیفى
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :127
   رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :94

   امیرمحمد دولت آبادى
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :133

   على یزدانیان
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :134
   رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :64

   امیررضا جامعى خسروشاهى
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :150

   على دانائى قراملکى
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :159

   مهدى بیابانى مرند
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :162

   سیدیاشار پور ابراهیمیان لیل آباد
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :168

   رسا خسروفر
   رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :169

   رومینا مهدیرودى
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :172

   مهران مظفرى
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :176

   حسین نواح فرساد
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :184

   رضا جمشیدى
   رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :187

   حنانه حامدفر
   رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :189
   رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :166

   الهام دیارى
   رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :194

   فراز سلیم نژاد
   رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :200

   برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
   برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

   ریاضی

   تجربی

   انسانی

   نظر


   • #4
    رتبه های برتر کنکور سراسری 94 شهر تبریز
    رتبه های 200 تا 300 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان)

    حميد حاجی زاده
    رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :208

    کيميا مطلق اصغری
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :211

    سارا دانشور
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :215

    مهديه وظيفه زين آباد
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :217

    مهدی هاديلو
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :225

    محمدحسين فلاحی
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :229

    سينا صفری
    رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :234

    امير غفاری جلفائی
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :240

    علی تقی زاده
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :243

    اميرحسين جهان ياری
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :243

    ليلا حيدری عزتی
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :254

    بيتا عبداللهی
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :268

    نويد آقبلاغی
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :272

    نيما حسين پور
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :275

    محمد کاظمی بخشمند
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :277

    مصطفی نوروزی
    رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :279
    رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :492

    آنيتا بنده حق
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :288

    اميررضا مسيب زاده
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :288

    سارا برانی
    رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :297

    شيدا چرونده
    رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :297

    برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
    برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

    ریاضی

    تجربی

    انسانی

    نظر


    • #5
     رتبه های برتر کنکور سراسری 94 شهر تبریز
     رتبه های 300 تا 400 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان)

     لاله آقامالی
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :302
     رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :292

     فرشاد زارع
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :304

     دورنا معمارور
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :308
     رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :100

     ميرسبحان موسوی
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :319

     سپهر شاکری باويل عليايی
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :323
     رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :24

     فرشته بهتری باويلی
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :326

     کوثر فرهودی
     رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :329

     مهسا هجازاد
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :335

     سيدمحمد سالار حسينی
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :343

     فائزه هاتف نيا
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :347

     آرزو پيرزاده
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :347

     عطاء ساعی رنجبر
     رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :359

     آرزو نوری قصاب تبريزی
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :365

     پری ناز منصوری
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :377

     زهرا خيری زاده قلعه
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :383

     سودا صائب نيا
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :387

     اميد مليکی بيرامی
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :392

     سماء حسن زاده بارانی
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :399

     سارا مديرشهلا
     رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :400

     برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
     برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

     ریاضی

     تجربی

     انسانی

     نظر


     • #6
      رتبه های برتر کنکور سراسری 94 شهر تبریز
      رتبه های 400 تا 600 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان)

      ساينا آهن خواه
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :406

      فائزه کوه کبيری
      رتبه در منطقه 3 رشته علوم انسانی :418

      مسعود زينال زاده
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :427

      علی نوروزی
      رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :428

      ثمين واحدی فر
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :438

      اسماء ظاهری خسروشاهی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :444

      ميلاد اصغری عبيدی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :456

      محدثه رجب پور
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :465

      سارا موسوی صدر جديدی
      رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :473
      رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :48

      محمد امين فرهادی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :477

      شکوفه خانزاده
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :480

      تيوا سلک غفاری
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :480

      هما زاهدی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :484

      اميد شريفی سردرود
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :484

      افرا تقی زاديه
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :519

      پويا ابراهيمی ديزجی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :528
      رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :291

      سما رهنمايان
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :537

      سروين رادور
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :538

      مهراد ناطقی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :561

      سينا حمزه زاده
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :565

      پيمان آذری فام مراغه
      رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :579

      نسترن جعفری
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :582

      سيده حانيه اسمعيلی زکی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :582

      رامين عرب پور جوادی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :590

      مهتا روستايی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :597

      معصومه خورشيدی
      رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :599

      برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
      برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

      ریاضی

      تجربی

      انسانی

      نظر


      • #7
       رتبه های برتر کنکور سراسری 94 شهر تبریز
       رتبه های 600 تا 800 کنکور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان)

       زهره راوند
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :605

       ليلا نقى زاده
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :605

       على قرآنى
       رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :615
       رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :227

       فاطمه وکيلى اسفنکره
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :621

       نازنىن رستمى
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :631

       روزبه چلبيانى
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :636

       مريم مهروانى برروز
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :641

       عليرضا پيرزه
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :647

       على حسنقلى زاد اهرابيان
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :650

       هما مومنى
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :666

       ندا ابراهيم پور سرايدار
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :666

       مهرداد يوسفى
       رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :672

       صدف قضائى
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :672

       مهدى عليپور
       رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :675
       رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :374

       فاطمه حسينى
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :678

       فرهاد دبيرى
       رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :699

       محمد اورکى کوه شور
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :701

       ميلاد سفيدى
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :708

       پگاه فريسى
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :711

       فريد جهانشاهلو
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :724

       پريا فرجى ديزجى
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :734

       آرمين کاظمى زنجانى
       رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :741

       جابر جعفرى مقدم طول
       رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :756

       حميدرضا خندان پور
       رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :760

       على نيک آذر
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :770

       پويا نصيرى نيا
       رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :780

       سيد على قرشى خسرو شاهى
       رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزیک :784

       نگار حسن پور نامى
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :787

       ريحانه عدن ورنظفى يان
       رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :791

       برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
       برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

       ریاضی

       تجربی

       انسانی

       نظر


       • #8
        رتبه های برتر کن کور سراسری 94 شهر تبریز
        رتبه های 800 تا 1000 کن کور سراسری 94 تمامی رشته (ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان)

        عرفان رزمی
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :804

        محمدحسين علی يولداشی
        رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزی ک :813

        پويا بيگ حيدری
        رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزی ک :814

        مسعود صاحبعاری
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :815

        ياسين حسن زادگان صادق
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :815

        سجاد انصاری لاله
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :820

        مهسا ناصری وند
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :847

        سيدشهاب چهراقی
        رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزی ک :850

        پريا بابائی ميلق
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :889

        محمدرضا شيرعلی زاده
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :905

        محسن فراهانچی
        رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزی ک :906

        بيتا فرهومند
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :914

        پويا الماسی
        رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزی ک :921

        مريم حيدری پارام
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :933

        آيسان حسن نيا
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :946

        هادی ریاحی
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :959

        ملي کا ابراهيم نژاد
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :976

        ميررضا نگهبان
        رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی فیزی ک :985
        رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :345

        فرهود پسيانيان
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم تجربی :991

        نيما جوادزاده
        رتبه در منطقه 1 رشته علوم انسانی :992

        برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
        برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

        ریاضی

        تجربی

        انسانی

        نظر


        • #9
         رتبه برتر شهر ممقان تبریز در کنکور سراسری 94

         مهرداد بايرامعلى زاده ممقانى
         رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی فیزیک :210
         برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
         برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

         ریاضی

         تجربی

         انسانی

         نظر

         خبر

         سقوط
         No announcement yet.
         درحال پردازش...
         X