خبر

سقوط
No announcement yet.

گزارش روزانه تا کنکور 97 ( رضا آرین راد )

سقوط
This is a sticky topic.
X
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • گزارش روزانه تا کنکور 97 ( رضا آرین راد )

  سلام
  قراره تو این تاپیک شرح حال تا رسیدن به کنکور 97 رو بذارم!
  ساعت های مطالعه روزانه،نتیجه آزمون های آزمایشی و ....

  هدفم تا روز کنکور 1300 ساعت مطالعه است.

  جدول کلی ساعت مطالعه (این جدول به صورت هفتگی به روز می شود)

  توضیح جدول
  ستون ساعت مطالعه،ساعت مطالعه همون هفتس
  ستون کل ساعات، ساعات مطالعه تا آخر همون هفته
  میانگین روزانه و هفتگی هم تا آخر همون هفتس
  ستون آخرم درصد پوشش از 1300 که هدف تا کنکوره
  هفته ها ساعات مطالعه میانگین هفته ای میانگین روزانه کل ساعات درصد پوشش
  هفته اول 5.5 5.5 0.78 5.5 0.42
  هفته دوم 2 3.75 0.53 7.5 0.57
  هفته سوم 0 2.5 0.35 7.5 0.57
  هفته چهارم 0 1.87 0.26 7.5 0.57
  هفته پنجم 1.5 1.8 0.25 9 0.69
  هفته ششم 0 1.5 0.21 9 0.69
  هفته هفتم 0 1.28 0.18 9 0.69
  هفته هشتم 0 1.12 0.16 9 0.69
  هفته نهم 0 1 0.14 9 0.69
  هفته دهم 0 0.9 0.12 9 0.69
  هفته یازدهم 0 0.81 0.11 9 0.69
  هفته دوازدهم 0 0.75 0.10 9 0.69
  هفته سیزدهم 0 0.69 0.09 9 0.69
  هفته چهاردهم 26 2.5 0.35 35 2.69
  هفته پانزدهم 33.75 4.58 0.65 68.75 5.28
  هفته شانزدهم 28.5 6.07 0.86 97.25 7.48
  هفته هفدهم 42.25 8.20 1.17 139.5 10.73
  برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
  برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

  ریاضی

  تجربی

  انسانی

 • #2
  هفته اول  شنبه 1 مهر تا جمعه 7 مهر

  دروس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه جمع
  ادبیات پایه
  ادبیات پیش
  عربی
  دینی پایه
  دینی پیش
  زبان پایه
  زبان پیش
  هندسه ۱
  ریاضی ۲ 0.75 0.75 1.5 1.5 1 5.5
  آمار
  حسابان
  هندسه ۲
  جبرواحتمال
  دیفرانسیل
  تحلیلی
  گسسته
  فیزیک ۱و۲
  فیزیک ۳
  فیزیک پیش
  شیمی ۲
  شیمی ۳
  شیمی پیش
  جمع 0.75 0.75 1.5 1.5 0 1 0 5.5
  هفته اول 5.5 ساعت!


  1294.5 تا هدف!
  برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
  برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

  ریاضی

  تجربی

  انسانی

  نظر


  • #3
   هفته دوم   شنبه 8 مهر تا جمعه 14 مهر

   پیش بینی این هفته 14 ساعت
   دروس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه جمع
   ادبیات پایه
   ادبیات پیش
   عربی
   دینی پایه
   دینی پیش
   زبان پایه
   زبان پیش
   هندسه ۱
   ریاضی ۲ 1 1 2
   آمار
   حسابان
   هندسه ۲
   جبرواحتمال
   دیفرانسیل
   تحلیلی
   گسسته
   فیزیک ۱و۲
   فیزیک ۳
   فیزیک پیش
   شیمی ۲
   شیمی ۳
   شیمی پیش
   جمع 1 0 1 0 0 0 0 2
   هفته دوم 2 ساعت!

   1292.5 تا هدف!
   برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
   برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

   ریاضی

   تجربی

   انسانی

   نظر


   • #4
    هفته سوم و چهارم صفر!
    برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
    برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

    ریاضی

    تجربی

    انسانی

    نظر


    • #5
     هفته پنجم     شنبه 29 مهر تا جمعه 5 آبان
     دروس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه جمع
     ادبیات پایه
     ادبیات پیش
     عربی
     دینی پایه
     دینی پیش
     زبان پایه
     زبان پیش
     هندسه ۱
     ریاضی ۲ 1.5
     آمار
     حسابان
     هندسه ۲
     جبرواحتمال
     دیفرانسیل
     تحلیلی
     گسسته
     فیزیک ۱و۲
     فیزیک ۳
     فیزیک پیش
     شیمی ۲
     شیمی ۳
     شیمی پیش
     جمع 0 0 1.5 0 0 0 0 1.5
     هفته پنجم 1.5 ساعت!

     1291 تا هدف
     برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
     برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

     ریاضی

     تجربی

     انسانی

     نظر


     • #6
      هفته 6 تا 13
      صفر!
      برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
      برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

      ریاضی

      تجربی

      انسانی

      نظر


      • #7
       هفته چهاردهم       شنبه 2 دی تا جمعه 8 دی

       دروس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه جمع
       ادبیات پایه
       ادبیات پیش 1 2.25 3.25
       عربی
       دینی پایه
       دینی پیش
       زبان پایه
       زبان پیش
       هندسه ۱
       ریاضی ۲
       آمار
       حسابان
       هندسه ۲
       جبرواحتمال
       دیفرانسیل 2 3 5
       تحلیلی 3.5 3.5
       گسسته 1 1.5 2.5
       فیزیک ۱و۲ 2.5 2.5
       فیزیک ۳
       فیزیک پیش 1.5 3 1.25 5.75
       شیمی ۲
       شیمی ۳
       شیمی پیش 2.5 1 3.5
       جمع 2 3 4.5 4 5 4 26
       هفته چهاردهم 26 ساعت!


       1265 تا هدف!
       برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
       برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

       ریاضی

       تجربی

       انسانی

       نظر


       • #8
        هفته پانزدهم

        شنبه 9 دی تا جمعه 15 دی

        دروس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه جمع
        ادبیات پایه
        ادبیات پیش 2.25 2.25
        عربی 2.75 4 2 8.75
        دینی پایه
        دینی پیش 2 2 4
        زبان پایه 0.5 0.5
        زبان پیش 0.5 3 0.5 4
        هندسه ۱
        ریاضی ۲
        آمار
        حسابان 0.75 0.75
        هندسه ۲
        جبرواحتمال
        دیفرانسیل 2 5.5 6 13.5
        تحلیلی
        گسسته
        فیزیک ۱و۲
        فیزیک ۳
        فیزیک پیش
        شیمی ۲
        شیمی ۳
        شیمی پیش
        جمع 4.75 3 5.25 4.5 4.75 5.5 6 33.75
        هفته پانزده 33.75 ساعت!

        1231.25 تا هدف!
        برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
        برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

        ریاضی

        تجربی

        انسانی

        نظر


        • #9
         هفته شانزدهم

         شنبه 16 دی تا جمعه 22 دی

         دروس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه جمع
         ادبیات پایه
         ادبیات پیش 2.75 1 3.75
         عربی
         دینی پایه
         دینی پیش
         زبان پایه
         زبان پیش
         هندسه ۱
         ریاضی ۲
         آمار
         حسابان
         هندسه ۲
         جبرواحتمال
         دیفرانسیل 3.25 3.25
         تحلیلی 1.5 3.25 4.75
         گسسته 2.75 1.5 4.75 1.25 10.25
         فیزیک ۱و۲
         فیزیک ۳
         فیزیک پیش 1.5 1.5
         شیمی ۲
         شیمی ۳
         شیمی پیش 3 2 5
         جمع 6.25 6 4.5 6.75 0 4 1 2.5


         هفته شانزدهم 28.5

         1202.75 تا هدف!
         برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
         برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

         ریاضی

         تجربی

         انسانی

         نظر


         • #10
          گزارش مطالعه شنبه 23 دی:

          امروز رکورد ساعت در یک روز شکست و 7 ساعت خوندم
          ادبیات 2 1.5 ساعت
          ادبیات پیش 1 ساعت
          فیزیک 1 3.5
          شیمی2 1 ساعت

          ادبیات 2 که کلا خیلی مزخرف بود
          و اول کتاب درس های کم اهمیت با متن های طولانی و خسته کننده داره
          ادبیات پیش قسمت پایانی که از نیمه اول مونده بود رو دوره کردم
          و اما فیزیک 1 که به نظرم درس خیلی آسونیه و خیلی دوست داشتنی
          زیاد سخت نیست و طبق آخرین چیزی که میدونم 2 سوال ازش میاد
          مطالبش خیلی ابتدایی و سادس
          مباحث گرما و انرژی ها
          و دوفصل آخر
          آینه های قعر و محدب و عدسی های همگرا و واگرا و مبحث شکست نور که کلا 4 تا 5 فرمول نداره
          شیمی 2 از صفحه 1 تا 14 رو خوندم
          بیشتر شبیه تاریخه تا شیمی سرگذشت دانشمندا و ...
          ساختار اتم و نظریه های اتمی و فلان و فلان...

          در کل امروز ساعت مطالعم از مرز 100 ساعت گذشت و به 104.25 رسید

          1195.75 تا هدف!
          برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
          برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

          ریاضی

          تجربی

          انسانی

          نظر


          • #11
           گزارش مطالعه روز یک شنبه 24 دی
           ادبیات2 سه ساعت
           فیزیک2 سه ساعت
           شیمی2 45 دقیقه
           در کل 6.75

           ادبیات 2 ادامه درس های قبلی رو خوندم
           ادبیات پایداری
           فلسطین مظلوم
           جبرا ابراهیم جبرا
           محمود درویش!
           هریت بیچر استو
           و بینوایان ویکتور هوگو
           فیزیک 2
           مباحث مربوط به انرزی جنبشی و کار
           قضیه کار و انرژی جنبشی
           انرژی مکانیکی
           بحث مواد جامد و مایع و گاز
           چسبندگی سطحی
           موئیینگی
           مبحث فشار و تمام متعلقات
           فشار در مایعات
           فشار هوا
           فشار پیمانه ای
           لوله یو شکل
           شیمی 2 هم ادامه تاریخ شیمی
           نظریه بور
           طیف خطی نشری هیدروژن

           امروز به 111 ساعت مطالعه رسیدم

           1189 تا هدف!
           برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
           برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

           ریاضی

           تجربی

           انسانی

           نظر


           • #12
            گزارش مطالعه دوشنبه 25 دی:
            ادبیات 2 4 ساعت
            فیزیک2 2.75 ساعت
            کلا 6.75 ساعت

            ادبیات 2 و فیزیک 2 رو امروز تموم کردم!

            1182.75 تا هدف!
            برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
            برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

            ریاضی

            تجربی

            انسانی

            نظر


            • #13
             گزارش مطالعه سه شنبه 26 دی:
             شیمی 2 4 ساعت
             دینی 2 3 ساعت
             زبان 3 نیم ساعت!
             مقدار کل 7.5 ساعت که رکورد روزانه قبلی که 7 ساعت بود شکستم!

             شیمی 2 از آرایش الکترونی اتم ها
             اصل آفبا
             آرایش اتمی بر اساس آرایش گازهای نجیب
             فصله بعدش جدول تتاوبی عنصرها
             سرگذشت جدول تناوبی مندلیف
             فلز ها و نافلزها و شبه فلز ها
             گروه های جدول تناوبی
             گروه فلزهای قلیایی قلیایی خاکی هالوژن ها و گازهای نجیب
             و ویژگی های تناوبی انرژی نخستین یونش شعاع اتمی نقطه ذوب و جوش و ....
             این فصل بیشتر حالت حفظی داره و زیاد سخت نیست
             جایگاه عنصرا خیلی مهمه در کنکور باید حفظ باشیم!
             فصل بعد پیوندهای یونی
             رسیدن به آرایش هشت تایی گاز نجیب
             یون های تک اتمی و چند اتمی
             نحوه تشکیل ترکیب یونی
             خواص ترکیب های یونی
             انرژی شبکه که با حاصلضرب بار رابطه مستقیم و با شعاع رابطه عکس دار
             نمک های آبپوشیده و ...
             فصل بعدم میشه پیوندای کووالانسی که فقط اولشو خوندم تا فردا
             دینی 2 هم از درس 1 تا 6 خوندم
             زبانم مقداری از درس 1 زبان 3             1175.25 تا هدف!
             برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
             برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

             ریاضی

             تجربی

             انسانی

             نظر


             • #14
              گزارش مطالعه چهار شنبه 27 دی:
              کل ساعت امروز 4.5 ساعت!
              دینی 2 2 ساعت
              شیمی 2 2.5 ساعت
              حوصله توضیحم ندارم

              1170.75 تا هدف!
              برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
              برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

              ریاضی

              تجربی

              انسانی

              نظر


              • #15
               گزارش مطالعه پنج شنبه 28 دی:
               مقدار کل 5.5 ساعت
               شیمی 2 45 دقیقه
               هندسه 1 4.75 ساعت
               در ضمن امروز رکورد مطالعه در هفته شکسته شد تا اینجا 38 ساعت رکورد قبلی 33.75
               با اینکه پنج شنبه بود و فردا هم این رکورد بیشتر میشه

               شیمی 2 فصل آخرشو تموم کردم ترکیب های آلی و گروه های غاملی
               آلدهید ها، کربونیل ، گروه اسیدی ،گروه الکی ، کتون ها و ....

               هندسه 1 هم امروز همش رو خوندم درس به نسبت آسونیه
               از استدلال استقرایی و استنتاجی
               زوایه های متقابل به راس
               مثلث های همنهشت
               خم های ساده ،خم ساده بسته!
               قضیه جردن و چند ضلعی و ناحیه محدب و غیرمحدب
               فصل بعد قضیه فیثاغورس
               مساحت مستطیل و مثلث و متوازی الاضلاع لوزی و ذوزنقه
               مساحث چند ضلعی های منتظم
               فصل بعد تشابه و نسبت تشابه
               قضیه تالس
               پاره خط های متناسب در مثلث های متشابه
               شکل های فضایی
               خط و صفحه
               مکعب مستطیل
               منشور و استوانه
               اصل کاوالیری
               هرم و مخروط
               کره و ....


               1165.25 ساعت تا هدف!
               برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
               برای دریافت برنامه از کافه بازار روی رشته خود کلیک کنید

               ریاضی

               تجربی

               انسانی

               نظر

               خبر

               سقوط
               No announcement yet.
               درحال پردازش...
               X