خبر

سقوط
No announcement yet.

فهرست منابع کنکور سراسری 1400

سقوط
X
 
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • فهرست منابع کنکور سراسری 1400

  ا توجه به موارد فوق فهرست کتب منبع سؤالات آزمون سراسری سال 1400 بر اساس نظام 3-3-6 به شرح جداول ذیل می‌باشد.

  الف ـ دروس عمومی

  نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
  1- زبان و ادبیات فارسی فارسی (1) 110201 دهم 97
  فارسی (2) 111201 یازدهم 98
  فارسی (3) 112201 دوازدهم 99
  2- عربی عربی، زبان قرآن (1) 110206 دهم 97 عمومی غیر گروه آزمایشی علوم ­انسانی
  عربی، زبان قرآن (2) 111206 یازدهم 98
  عربی، زبان قرآن (3) 112206 دوازدهم 99
  عربی، زبان قرآن (1) 110207 دهم 97 عمومی گروه آزمایشی

  علوم­انسانی
  عربی، زبان قرآن (2) 111207 یازدهم 98
  عربی، زبان قرآن (3) 112207 دوازدهم 99
  عربی، زبان قرآن (1) 110208 دهم 97 عمومی گروه آزمایشی

  علوم­انسانی برای دیپلمه‏ های علوم و معارف اسلامی
  عربی، زبان قرآن (2) 111208 یازدهم 98
  عربی، زبان قرآن (3) 112208 دوازدهم 99
  3- فرهنگ و معارف اسلامی دین و زندگی (1) 110204 دهم 97 عمومی غیر گروه آزمایشی علوم ­انسانی
  دین و زندگی (2) 111204 یازدهم 98
  دین و زندگی (3) 112204 دوازدهم 99
  دین و زندگی (1) 110205 دهم 97 عمومی گروه آزمایشی

  علوم ­انسانی
  دین و زندگی (2) 111205 یازدهم 98
  دین و زندگی (3) 112205 دوازدهم 99
  اصول عقاید (1) 110227 دهم 97 عمومی گروه آزمایشی

  علوم­انسانی برای دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی
  اصول عقاید (2) 111232 یازدهم 98
  اصول عقاید (3) 112227 دوازدهم 99
  4- زبان انگلیسی زبان خارجی (1) 110230 دهم 97
  انگلیسی (2) 111230 یازدهم 98
  انگلیسی (3) 112230 دوازدهم 99


  ب ـ دروس تخصصی گروه علوم ریاضی  نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
  1- ریاضیات ریاضی (1) 110211 دهم 97
  هندسه (1) 110213 دهم 97
  هندسه (2) 111213 یازدهم 98
  آمار و احتمال 111215 یازدهم 98
  حسابان (1) 111214 یازدهم 98
  حسابان (2) 112214 دوازدهم 99
  هندسه (3) 112213 دوازدهم 99
  ریاضیات گسسته 112215 دوازدهم 99
  2- فیزیک فیزیک (1) 110209 دهم 97
  فیزیک (2) 111209 یازدهم 98
  فیزیک (3) 112209 دوازدهم 99
  3- شیمی شیمی (1) 110210 دهم 97
  شیمی (2) 111210 یازدهم 98
  شیمی (3) 112210 دوازدهم 99


  ج ـ دروس تخصصی گروه علوم تجربی  نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
  1- زمین­شناسی زمین شناسی 111237 یازدهم 98
  2- ریاضیات ریاضی (1) 110211 دهم 97
  ریاضی (2) 111211 یازدهم 98
  ریاضی (3) 112211 دوازدهم 99
  3- زیست شناسی زیست­شناسی (1) 110216 دهم 97
  زیست­شناسی (2) 111216 یازدهم 98
  زیست­شناسی (3) 112216 دوازدهم 99
  4- فیزیک فیزیک (1) 110214 دهم 97
  فیزیک (2) 111244 یازدهم 98
  فیزیک (3) 112244 دوازدهم 99
  5- شیمی شیمی (1) 110210 دهم 97
  شیمی (2) 111210 یازدهم 98
  شیمی (3) 112210 دوازدهم 99


  دـ دروس تخصصی گروه علوم انسانی  نام درس نام کتاب کد کتاب پایه تدریس سال چاپ ملاحظات
  1- ریاضیات ریاضی و آمار (1) 110212 دهم 97
  ریاضی و آمار (2) 111212 یازدهم 98
  ریاضی و آمار (3) 112212 دوازدهم 99
  2- اقتصاد اقتصاد 110221 دهم 97
  3- زبان و ادبیات فارسی علوم و فنون ادبی (1) 110203 دهم 97
  علوم و فنون ادبی (2) 111203 یازدهم 98
  علوم و فنون ادبی (3) 112203 دوازدهم 99
  4- زبان عربی عربی، زبان قرآن (1) 110207 دهم 97
  عربی، زبان قرآن (2) 111207 یازدهم 98
  عربی، زبان قرآن (3) 112207 دوازدهم 99
  عربی، زبان قرآن (1) 110208 دهم 97 دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی
  عربی، زبان قرآن (2) 111208 یازدهم 98
  عربی، زبان قرآن (3) 112208 دوازدهم 99
  5- تاریخ تاریخ (1) ـ ایران و جهان باستان 110219 دهم 97
  تاریخ (2) ـ از بعثت پیامبر اسلام تا پایان صفویه 111219 یازدهم 98
  تاریخ (3) ایران و جهان معاصر 112219 دوازدهم 99
  تاریخ اسلام (1) 110233 دهم 97 دیپلمه ‏های علوم و معارف اسلامی
  تاریخ اسلام (2) 111233 یازدهم 98
  تاریخ (3) ـ ایران در دوره اسلامی 112233 دوازدهم 99
  6- جغرافیا جغرافیای ایران 110218 دهم 97
  جغرافیای (2) ـ جغرافیای ناحیه­ای 111218 یازدهم 98
  جغرافیا (3) (کاربردی) 112218 دوازدهم 99
  7- علوم اجتماعی جامعه­شناسی (1) 110220 دهم 97
  جامعه­شناسی (2) 111222 یازدهم 98
  جامعه­شناسی (3) 112222 دوازدهم 99
  8- فلسفه فلسفه 111226 یازدهم 98
  فلسفه (2) 112226 دوازدهم 99
  9- منطق منطق 110223 دهم 97
  10- روان­شناسی روان­شناسی 111224 یازدهم 98خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X