کنکور هنر در بعد از ظهر روز 21 خرداد برگزار شد.
سوالات کنکور را می توانید از طریق لینک های زیر دانلود کنید
کلید اولیه سوالات هم یک شنبه 24 اردیبهشت منتشر می شود مه می توانید از همین تاپیک دانلود کنید.

لینک اول دفترچه عمومی
لینک دوم دفترچه اقلیت های دینی و زبان غیر انگلیسی
لینک سوم دفترچه اختصاصی

فایل ها ضمیمه شدند