خبر

سقوط
No announcement yet.

ميزان پوشش محتواي کتب درسي پايه دوازدهم در ازمون سراسري سال 1399

سقوط
X
 
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • ميزان پوشش محتواي کتب درسي پايه دوازدهم در ازمون سراسري سال 1399

  به اطلاع داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 در رشته محل های با آزمون می رساند، براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش و پیرو مطالب ارائه شده در پیک سنجش مورخ 99/01/18 که نسخه Pdf آن در سایت سازمان سنجش آموزش کشور/ سایت پیک سنجش(پیک سنجش شماره1169) موجود می باشد، می رساند، جدول میزان پوشش محتوای کتب درسی پایه دوازدهم در آزمون سراسری سال 1399 به شرح زیر اعلام می گردد:

  رديف نام كتاب 80 درصد محتواي تحت پوشش 20 درصد حذفيات
  1 فيزيك 3 رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 102 (تا ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ‌ بور) رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 1 تا پايان صفحه 124 (تا ابتداي مدل اتم رادرفوردـ بور) رشته تجربي كد 112244 (چاپ 1398) از صفحه 103 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 125 (پايان فصل 4) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 122 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 7 جزو آزمون هستند. رشته رياضي فيزيك كد 112209 (چاپ 1398) از صفحه 124 (ابتداي مدل اتم رادرفورد ـ بور) تا پايان صفحه 156 (پايان فصل 6) حذف است. لازم به تذكر و توضيح است تمرينهاي صفحه 134 از تمرين شماره 1 تا پايان تمرين شماره 10 جزو آزمون هستند.
  2 زيستشناسي 3 صفحه 1 تا 100 صفحه 101 تا 124
  3 تاريخ 3 صفحه 1 تا 124 (تا پايان درس 9) صفحه 125 تا 159 (درس 10 تا 12)
  4 زبان انگليسي 3 صفحه 1 تا 82 صفحه 83 تا 102
  5 فارسي 3 (كليه رشتهها) كد 112201 صفحه 10 تا 147 صفحه 148 تا 163
  6 علوم و فنون ادبي 3 (علوم انساني و معارف اسلامي) صفحه 10 تا 94 صفحه 95 تا 122
  7 جغرافياي (3) (كاربردي) رشته علوم انساني صفحه 1 تا 93 (تا مبحث زمين لغزش) صفحه 93 تا 115
  8 عربي، زبان قرآن (3) كد 112206 رشته علوم تجربي و رياضي و فيزيك صفحه 1 تا پايان صفحه 48 يعني از درس اول تا پايان درس سوم صفحه 49 تا پايان صفحه 65 يعني همه درس چهارم
  9 عربي، زبان قرآن (3) كد 112207 رشته ادبيات و علوم انساني صفحه 1 تا پايان صفحه 70 يعني از درس اول تا پايان درس چهارم صفحه 71 تا پايان صفحه 82 يعني همه درس پنجم
  10 عربي، زبان قرآن (3) كد 112208 رشته علوم و معارف انساني صفحه 1 تا پايان صفحه 124 يعني تا پايان درس هشتم صفحه 125 تا پايان صفحه 164 يعني همه درس نهم و دهم
  11 شيمي 3 صفحه 1 تا 100 (اول مبحث آمونياك و بهرهوري در كشاورزي) صفحه 101 تا 121
  12 حسابان 2 (رشته رياضي) از صفحه 1 تا 110 پايان فصل 4 از صفحه 111 تا 144
  13 رياضيات گسسته (رشته رياضي) از صفحه 1 تا 72 پايان درس اول از فصل 3 از صفحه 73 تا 84
  14 هندسه 3 (رشته رياضي) از صفحه 1 تا 76 پايان درس اول از فصل 3 از صفحه 77 تا 86
  15 رياضي 3 (رشته تجربي) كد 112211 از صفحه 1 تا 120 پايان فصل 5 از صفحه 121 تا 150
  16 رياضي و آمار 3 (رشته انساني) از صفحه 1 تا 85 پايان درس اول از فصل 3 از صفحه 86 تا 104
  17 فلسفه 2 از صفحه 1 تا 63 از صفحه 65 تا 90
  18 جامعهشناسي 3 از صفحه 1 تا 92 از صفحه 93 تا 116
  19 دين و زندگي 3 كد 112204 از صفحه 1 تا 109 از صفحه 10 1 تا 140
  20 دين و زندگي 3 كد 112205 از صفحه 1 تا 135 از صفحه 136 تا 175
  21 تاريخ 3 كد 112233 رشته علوم و معارف اسلامي از صفحه 1 تا 135 از صفحه 136 تا 175
  روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X