خبر

سقوط
No announcement yet.

منابع آزمون سراسری سال 1395

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • منابع آزمون سراسری سال 1395

  الف ـ دروس عمومی
  نام درس
  نام کتاب در سالی ـ واحدی
  کد کتاب
  پایه تدریس
  سال چاپ
  ملاحظات
  1- زبان و ادبیات فارسی
  ادبیات فارسی (2)
  1/220
  دوم
  92
  کلیه رشته ها
  ادبیات فارسی (3)
  1/249
  سوم
  93
  کلیه رشته* ها غیر از علوم انسانی
  زبان و ادبیات فارسی عمومی
  1/283
  پیش دانشگاهی
  94
  کلیه رشته ها
  ادبیات فارسی 3 (تخصصی انسانی)
  2/249
  سوم
  93
  مخصوص علوم انسانی
  زبان فارسی 3 ( تخصصی انسانی)
  4/249
  سوم
  93
  مخصوص علوم انسانی
  زبان فارسی 3 (غیر علوم انسانی)
  3/249
  سوم
  93
  کلیه رشته *ها )غیر از علوم انسانی(
  2- عربی
  عربی 2 (غیر از علوم انسانی)
  1/224
  دوم
  92
  کلیه رشته *ها (غیر از علوم انسانی)
  عربی 2 ( علوم انسانی)
  2/224
  دوم
  92
  مخصوص علوم انسانی
  عربی 3 ( غیر از علوم انسانی)
  1/254
  سوم
  93
  کلیه رشته *ها (غیر از علوم انسانی)
  عربی 3 (علوم انسانی)
  2/254
  سوم
  93
  مخصوص علوم انسانی
  3- فرهنگ و معارف اسلامی
  قرآن و تعلیمات دینی 2 (دین و زندگی)
  222
  دوم
  92
  کلیه رشته* ها
  قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین و زندگی)
  251
  سوم
  93
  کلیه رشته *ها
  معارف اسلامی (دین و زندگی)
  1/285
  پیش*دانشگاهی
  94
  کلیه رشته *ها
  4- زبان انگلیسی
  انگلیسی 3
  1/252
  سوم
  93
  کلیه رشته *ها
  انگلیسی 1 و 2
  1/284
  پیش دانشگاهی
  94
  کلیه رشته* ها


  ب ـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم ریاضی و فني
  نام درس
  نام کتاب در سالی ـ واحدی
  کد کتاب
  پایه تدریس
  سال چاپ
  ملاحظات
  1- ریاضیات
  هندسه 1 2/233 دوم
  92
  آمار و مدلسازی 3/234 دوم
  92
  هندسه 2 4/258 سوم
  93
  ریاضیات 2 2/234 دوم
  92
  حسابان 1/258 سوم
  93
  جبر و احتمال 2/258 سوم
  93
  هندسه تحلیلی و جبر خطی 1/294 پیش دانشگاهی
  94
  حساب دیفرانسیل و انتگرال 1/295 پیش دانشگاهی
  94
  ریاضیات گسسته 1/296 پیش دانشگاهی
  94
  2- فیزیک
  فیزیک 1 و آزمایشگاه 2/206 اول
  91
  فیزیک 2 و آزمایشگاه 2/226 دوم
  92
  فیزیک 3 و آزمایشگاه (ویژه ریاضی) 4/256 سوم
  93
  فیزیک (ویژه ریاضی) 2/293 پیش دانشگاهی
  94
  3- شیمی
  شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم
  92
  شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم
  93
  شیمی 1/289 پیش دانشگاهی
  94

  ج ـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم تجربی
  نام درس
  نام کتاب در سالی ـ واحدی
  کد کتاب
  پایه تدریس
  سال چاپ
  ملاحظات
  1- زمین*شناسی
  زمین شناسی 1/262 سوم
  93
  علوم زمین 1/291 پیش دانشگاهی
  94
  2- ریاضیات
  هندسه 1 2/233 دوم
  92
  ریاضیات 2 2/234 دوم
  92
  آمار و مدلسازی 5/258 سوم
  93
  ریاضیات 3 (ویژه علوم تجربی) 3/258 سوم
  93
  ریاضیات عمومی 1 و 2 1/292 پیش دانشگاهی
  94
  3- زیست شناسی
  زیست* شناسی و آزمایشگاه 1 1/231 دوم
  92
  زیست* شناسی و آزمایشگاه 2 1/261 سوم
  93
  زیست* شناسی 2/290 پیش دانشگاهی
  94
  4- فیزیک
  فیزیک 1 و آزمایشگاه 2/206 اول
  91
  فیزیک 2 و آزمایشگاه 2/226 دوم
  92
  فیزیک 3 و آزمایشگاه (علوم تجربی) 3/256 سوم
  93
  فیزیک (علوم تجربی) 1/288 پیش دانشگاهی
  94
  5- شیمی
  شیمی 2 و آزمایشگاه 1/227 دوم
  92
  شیمی 3 و آزمایشگاه 1/257 سوم
  93
  شیمی 1/289 پیش* دانشگاهی
  94


  دـ دروس تخصصی گروه آزمايشي علوم انسانی
  نام درس
  نام کتاب در سالی ـ واحدی
  کد کتاب
  پایه تدریس
  سال چاپ
  ملاحظات
  1- ریاضیات
  ریاضیات 1 1/211 اول
  91
  آمار و مدلسازی 3/234 دوم
  92
  ریاضی (ویژه علوم انسانی ـ علوم و معارف اسلامی) 6/258 سوم
  93
  ریاضی پایه 2/292 پیش دانشگاهی
  94
  2- اقتصاد
  اقتصاد 1/240 دوم
  92
  3- زبان و ادبیات فارسی
  تاریخ ادبیات ایران و جهان 1 1/246 دوم
  92
  تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 1/276 سوم
  93
  آرایه*های ادبی 1/280 سوم
  93
  ادبیات فارسی ویژه علوم انسانی 4/283 پیش دانشگاهی
  94
  4- زبان عربی
  عربی 2 (ویژه علوم انسانی) 2/224 دوم
  92
  عربی 3 (ویژه علوم انسانی) 2/254 سوم
  93
  عربی 1/316 پیش دانشگاهی
  94
  5- تاریخ
  تاریخ ایران و جهان 1 4/235 دوم
  92
  تاریخ ایران و جهان 2 3/271 سوم
  93
  تاریخ شناسی 1/302 پیش دانشگاهی
  94
  6- جغرافیا
  جغرافیای 1 2/225 دوم
  92
  جغرافیای 2 4/271 سوم
  93
  جغرافیا 2/297 پیش دانشگاهی
  94
  7- علوم اجتماعی
  جامعه* شناسی 1 1/243 دوم
  92
  جامعه شناسی 2 1/281 سوم
  93
  علوم اجتماعی (جامعه*شناسی نظام جهانی) 1/300 پیش دانشگاهی
  94
  8- فلسفه
  فلسفه 1/277 سوم
  93
  فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی) 1/317 پیش دانشگاهی
  94
  9- منطق
  منطق 277 سوم
  93
  10- روان*شناسی
  روان*شناسی 1/268 سوم
  93


  دروس عمومی منابع آزمون سراسری منابع دروس اختصاصی ریاضی منابع دروس اختصاصی تجربی
  برنامه شانا دفتر برنامه ریزی و رقابت آنلاین
  برای دریافت برنامه از کافه بازار روی لینک زیر کلیک کنید

  همه رشته ها (نظام قدیم و جدید)

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X