خبر

سقوط
No announcement yet.

رشته كتابداري (علم اطلاعات و دانش شناسي)

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • رشته كتابداري (علم اطلاعات و دانش شناسي)

  رشته علم اطلاعات و دانش شناسي نام يك رشته دانشگاهي در ايران است كه از ۱۹ شهريور ۱۳۹۱ از عنوان رشته علوم اطلاع رساني به عنوان جديد تغيير نام يافت.

  تغيير عنوان
  به دنبال مباحث طولاني در جامعه اطلاع رساني ايران در خصوص نارسا بودن عنوان «اطلاع رساني» و نيز به دليل وابستگي اين حوزه به فناوري هاي اطلاعاتي، طرح تغيير نام رشته اطلاع رساني در شوراي گسترش آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران مطرح شد. كميته برنامه ريزي اطلاع رساني در دفتر گسترش و برنامه ريزي آموزش عالي مأمور بررسي گزينه هاي موجود و انتخاب نام مناسب براي رشته شد. عنوان پيشنهادي كميته مذكور، در تاريخ ۱۹ شهريور ۱۳۹۱ در شوراي عالي برنامه ريزي (شوراي گسترش آموزش عالي) تصويب شد.

  گرايش هاي اين رشته در مقاطع تحصيلات تكميلي
  • مديريت اطلاعات
  • علم سنجي
  • بازيابي اطلاعات ودانش
  • اقتصاد و بازاريابي اطلاعات
  • مديريت آرشيو
  • مديريت كتابخانه ها
  • مديريت دانش
  • علم ارتباطات راه دور و شبكه

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X