خبر

سقوط
No announcement yet.

رشته علوم تربيتي

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • رشته علوم تربيتي

  مفهوم علوم تربيتي

  علوم تربيتي (Education) از رشته هاي علوم انساني است كه به جنبه هاي آموزش و پرورش آدمي و دانشهاي مربوط به آن مي پردازد.درباره مفهوم «آموزش و پرورش» بايد درنظر داشت كه «آموزش و پرورش» منحصر به افراد، زمان و مكان خاصي نيست. يعني به طور مشخص «آموزش و پرورش» منحصر به مدرسه،دانشگاه يا آموزش دروس خاصي نيست، بلكه «آموزش و پرورش» براي همه، و در هر زماني و هر مكاني است.آموزش عمومي، آموزش عالي، آموزش كاركنان، سوادآموزي بزرگسالان،خودآموزي، آموزش الكترونيكي و مجازي از انواع آموزش محسوب مي شوند.

  تعاريف آموزش و پرورش
  • جان ديويي: آموزش و پرورش دوباره ساختن يا سازمان دادن تجربه است، به منظور اينكه معناي تجربه گسترش پيدا كند و براي هدايت و كنترل تجربيات بعدي، فرد را بهتر قادر سازد.
  • ژان ژاك روسو: آموزش و پرورش هنر يا فني است كه به صورت راهنمايي يا حمايت نيروهاي طبيعي و استعدادهاي فراگير (متربي)، و با رعايت قوانين رشد طبيعي و با همكاري خود او براي زيستن تحقق مي پذيرد.

  تاريخچه
  اولين دانشگاهي كه در آن رشته علوم تربيتي تاسيس شد دانشگاه كلمبيا است اين رشته در سال 1880 توسط نيكولاس موري باتلر(Nicholas Murray Butler) در آن دانشگاه ارائه گرديد. با پيوستن جان ديويي به عضويت هيات علمي اين دانشگاه، رشته علوم تربيتي هم از لحاظ آموزشي و هم از جنبه نظري توسعه يافت.

  بنيانگذاران رشته علوم تربيتي در ايران
  رشته علوم تربيتي در ايران در دهه۱۳۲۰ هجري شمسي توسط اساتيدي همچون دكتر محمد باقر هوشيار، دكتر عيسي صديق و دكتر اسدالله بيژن بنيان گذاري و تثبيت گرديد:
  دكتر عيسي صديق:دكتر عيسي صديق اعلم، در سال ۱۲۷۳ ش. در تهران متولد شد. پدرش ميرزاعبدالله شاملو ملقب به صديق التجار اصفهاني از نوادگان ميرزا مهدي خان استرآبادي بود. وي تحصيلات ابتدايي و متوسطه را در مدارس ادب، كماليه و دارالفنون فرا گرفت. در سال ۱۲۹۰ جزو اولين گروه از دانشجويان اعزامي به خارج در دورة بعد از مشروطيت بود كه عازم فرانسه شد. در سال ۱۲۹۷ دورة دانشسراي ورساي را به پايان رساند و از دانشگاه پاريس دانشنامة رياضيات گرفت. پس از چندي در انگلستان ضمن مطالعه و تدريس در دانشگاه كمبريج به عنوان دستيار پروفسور ادوارد براون مستشرق و ايران شناس معروف و معاشرت با دانشمندان و فلاسفه غربي نظير برتراند راسل، به تجربيات و آگاهي هاي بيشتري دست يافت. عيسي صديق در سال ۱۲۹۷ به ايران مراجعت كرد و به سمت بازرس مدارس منصوب شد. چندي نيز رئيس تعليمات عالي،معلم مدرسة حقوق،دارلفنون و دارالمعلمين مركزي و نمايندة ايران در مجمع بين المللي آموزش و پرورش در ژنو بود. در سال ۱۳۰۹دكتر صديق بنا به دعوت دانشگاه كلمبيا براي مطالعه و تحقيق به آمريكا رفت و موفق به اخذ درجة دكترا در رشته علوم تربيتي از دانشگاه مذكور شد. او براي اولين بار واژة دانشگاه را به جاي دارالفنون به كار برد. دكتر صديق در سال ۱۳۱۰به ايران بازگشت و مامورتأسيس دانشگاه تهران شد. ابتدا به سمت رياست دارالمعلمين عالي انتخاب شد و سپس آن را هستة مركزي دانشگاه قرار داد. دكتر صديق چندين سال در سمت وزير فرهنگ فعاليت نمود. دكتر عيسي صديق در ۱۵ آذر ماه ۱۳۵۷ در تهران درگذشت. برخي آثار علمي او عبارت است از: «اصول تدريس حساب و حل مسائل فكري»، «اصول تعليم و تربيت»، «اصول علمي علم تربيت»، «روش نوين در تعليم و تربيت»، «صد مسئله حل شده حساب»، «چهل گفتار مشهودات چهل ساله در فرهنگ»، «نه كنفرانس در خصوص تعليمات عمومي».
  دكتر اسدالله بيژن: دكتر ميرزا اسدالله خان بيژن، دكتري خود را در رشته علوم تربيتي از دانشگاه كلمبياي آمريكا دريافت نمود و پس از بازگشت به ايران به عنوان مشاور فني وزارت فرهنگ و استاد دانشسراي عالي دروس علوم تربيتي را به همراه دكتر هوشيار و دكتر صديق تدريس مي كرد. در دانشگاه تهران از سال ۱۳۱۹ درسي به نام علم الاجتماع به لحاظ تربيت(علم الاجتماع پرورشي)در دو واحد درسي در هفته توسط دكتر اسدالله بيژن،به صورت ترجمه هايي فشرده از پاره اي متون خارجي در دانشسراي عالي و دانشكده ادبيات، تدريس مي شد. از مهمترين آثار علمي ايشان «سير تمدن و تربيت در ايران باستان» و «سير تكاملي تعليم و تربيت در ايران باستان» مي باشد.
  دكتر محمد باقر هوشيار:محمد باقر هوشيار شيرازي در ۱۲ اسفند ماه سال ۱۲۸۳در خانواده اي دوستدار فرهنگ و ادب در شهر بوانات از توابع شيراز به دنيا آمد. پدرش ميرزا محمد هوشيار شعر مي گفت و پيشه بازرگاني داشت. محمدباقر در ۱۳ سالگي پدر خود را از دست داد و مادرش سرپرستي او و ديگر اعضاي خانواده را به عهده گرفت. محمدباقر هوشيار از همان دوران كودكي با مادر بزرگ و پدربزرگ خود كه زني فرهيخته و شايسته بوند همدم و همنشين شد و در دامان آنان رشد كرد. محمد باقر پس از اتمام تحصيلات ابتدايي به مدت دو سال در مدرسه شعاعيه شيراز به دبيرستان رفت. وي در سن ۱۷ سالگي از طريق كشور هندوستان (بمبئي و كلكته) براي تحصيلات عالي، به اروپا (آلمان) رفت و مدتي در مدرسه عالي كشاورزي «فردريش اوبره آل شولد فاكلمان» برلن به تحصيل نظري كشاورزي و عمليات زراعي پرداخت. محمدباقر پس از اتمام تحصيلات در سال ۱۳۰۸ به ايران بازگشت و در امتحانات دانشجويان اعزامي تهران قبول شد و سه ماه بعد دوباره به همراه محصلين اعزامي به اروپا، به برلن رفت و ابتدا در دانشكده ادبيات برلن و سپس در دانشگاه تويين گن و دانشگاه مونيخ در رشته علوم تربيتي به تحصيل پرداخت او پس از كسب گواهينامه در زمينه روانشناسي نظري، آموزش و پرورش و روانشناسي علمي، از دانشگاه مونيخ موفق به اخذ دكتراي علوم تربيتي شد. ايشان از افراد زيادي مانند شيلر، فندر، هينست، گوته و بيشتر از همه از گئورگ كرشن اشتاينر (Georg Kershensteiner) تاثير علمي پذيرفته است. او پس از اتمام تحصيلات به تهران آمد و در دانشسراي عالي و دانشكده ادبيات و علوم انساني و هنرستان موسيقي و آموزشگاه پست و تلگراف و دبيرستان نظام به تدريس و تعليم مشغول شد. وي در سال ۱۳۳۶ بر اثر عارضه قلبي درگذشت. از آثارش «اصول آموزش و پرورش» و «روانشناسي علمي سنجش هوش» مي توان نام برد. او آموزش و پرورش را علم مي دانست و براي آن اصول نوشت دكتر هوشيار در بنيانگذاري رشته علوم تربيتي نقش بسيار مهمي ايفا نمود.


  ماهيت ميان رشته اي علوم تربيتي
  علوم تربيتي از ماهيت ميان رشته اي برخوردار است و از فلسفه، روانشناسي،جامعه شناسي،آمار، اقتصاد و مديريت، مفاهيم بسياري را اقتباس نموده است. به عنوان مثال روانشناسي تربيتي متكي بر دانش روانشناسي و اقتصاد آموزش عالي بر مفاهيم علم اقتصاد مبتني است.ماهيت ميان رشته اي علوم تربيتي اگرچه موجب جامعيت اين علم گشته است ليكن از معضلات اين امر، پراكندگي موضوع، عدم امكان بررسي عميق مسائل و ضعف نظريه پردازي است.

  رشته هاي علوم تربيتي در ايران
  رشته علوم تربيتي در ايران در مقطع كارشناسي در چهار گرايش: تكنولوژي آموزشي، آموزش پيش دبستاني و دبستاني، مديريت و برنامه ريزي آموزشي و آموزش و پرورش كودكان استثنايي و در مقطع كارشناسي ارشد در رشته هاي برنامه ريزي آموزشي، آموزش و پرورش تطبيقي، برنامه ريزي درسي، تحقيقات آموزشي، آموزش و پرورش استثنايي، روانشناسي تربيتي، آموزش بزرگسالان، آموزش و بهسازي منابع انساني، تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت، تكنولوژي آموزشي، مديريت و برنامه ريزي آموزش عالي، سنجش و اندازه گيري در آموزش و پرورش و در مقطع دكتري در رشته هاي تاريخ و فلسفه تعليم و تربيت، برنامه ريزي درسي،روانشناسي تربيتي، سنجش آموزش، برنامه ريزي توسعه آموزش عالي، برنامه ريزي درسي در آموزش عالي، مديريت آموزش عالي، اقتصاد آموزش عالي، برنامه ريزي آموزش از راه دور ارائه مي شود.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X