خبر

سقوط
No announcement yet.

رشته مديريت صنعتي

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • رشته مديريت صنعتي

  مديريت صنعتي شاخه اي از مديريت است كه مديران نيروي انساني سازمان هاي صنعتي را تربيت مي كنند و داراي سه بعد اصلي:
  1. فني وتكنيكي
  2. مالي
  3. رفتاري و اجتماعي مي باشد.

  اختلاف ۱۲ واحدي با رشته مديريت دولتي دارد. به بررسي نحوه قرار گرفتن ماشين آلات و بهره وري آنها توجه دارد. توجه اساسي به واحدهاي صنعتي و همچنين كارگرها و نحوه انجام كار و چالش هاي كارگري توجه دارد. هدف از اين رشته تحصيلي تربيت افرادي مي باشد كه بتوانند با ديدگاهي مديريتي سازمان هاي صنعتي را مديريت نمايند. متأسفانه امروزه در واحد هاي صنعتي ايران افرادي از گروه هاي فني و مهندسي همچون مهندسي صنايع، مكانيك و... به مديريت اين واحد ها انتخاب مي شوند كه كارايي مديريتي كافي نداشته و سيستم هاي مديريتي آن ها بسياز شبيه دوران انقلاب صنعتي مي باشد و رابطه اي رسمي بسيار غير قابل انعطاف و غير انگيزشي در واحد هاي تحت امر خويش پياده مي نمايند. شايد ضعف مديريتي كشورمان در بخش هاي دولتي و خصوصي عدم استفاده از فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف مديريتي همچون: مديريت صنعتي، مديريت بازرگاني، مديريت مالي، مديريت دولتي و... و در عوض بهره گيري از ساير رشته هاي تحصيلي غير مرتبط (هر چند مهندسي) مي باشد.

  توضيحات بيشتر راجع به هر درس:
  مديريت مالي: هدف اين درس تعليم روشها و تكنيكهاي متداول مالي به دانشجويان است تا بتوانند با بهره برداري از آن در تصميم گيريهاي مالي در سطح مديران مالي مؤسسات انجام وظيفه نمايند. به طور كلي در اداره امور سازمانهاي بازرگاني تنها انجام شرح وظايف مربوط به مديران مالي كافي نيست. تكنيكها و روشهاي متداول مالي يكي از مهمترين ابزارهايي است كه مديران مالي بايد بدانند تا بتوانند در حفظ و حراست و بكار گرفتن منابع مالي مؤسسات خصوصي و يا ملي شده كه جزء منابع ملي جامعه است حداكثر كارايي را داشته باشند.
  روانشناسي صنعتي: مطالعه رفتار آدمي در جنبه هايي از حيات كه به كار مربوط ميشود و بهره گيري از دانش حاصل از رفتار آدمي جهت به حداقل رسانيدن مشكلات وي در كار.
  حسابداري صنعتي: هدف از درس حسابداري صنعتي آشنا ساختن دانشجويان با ماهيت هزينه ها و ساير اطلاعات اقتصادي و موارد استفاده مديريت از اين اطلاعات مي باشد. در اين درس مخصوصاً روي بسط و توسعه اطلاعات مربوط به قيمت تمام شده و نحوه استفاده از آن در امر تجزيه و تحليل، برنامه ريزي و كنترل عمليات در مؤسسات صنعتي تأكيد گرديده است.
  بازاريابي و مديريت بازار: هدف از اين درس آشنا كردن دانشجويان با مفاهيم كلي مديريت بازار و كاربرد آن در رابطه با بيمه و نيازهاي جامعه در جهت خودكفايي و رفع نيازهاي مادي و معنوي و با توجه به شرايط موجود از نظر فرهنگي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي مديريت بازار عبارتست از تجزيه و تحليل فرصتها، برنامه ريزي، اجرا و كنترل برنامه ها با هدف ايجاد و حفظ مبادلات مطلوب در بازارهاي هدف به منظور نيل به اهداف سازمان مي باشد.
  زبان تخصصي: هدف: آموزش لغات، اصطلاحات، و متوني ازمنابع متداول رشته هاي مختلف مديريت و حسابداري به منظور توسعه معلومات دانشجويان جهت استفاده از منابع علمي و فني رشته تحصيلي مربوط به زبان انگليسي به ترتيبي كه دانشجويان بتوانند با سرعتي متناسب متون انگليسي مربوط به رشته تحصيلي خود را بخوانند و در حد مطلوب مفاهيم آن را درك كنند. زبان تخصصي در مديريت صنعتي شامل زبان تخصصي1 و زبان تخصصي2 مي باشد.
  كنترل كيفيت آماري: هدف: آشنائي دانشجويان با نحوه عملكرد مرغوبيت در واحدهاي آماري كنترل كيفيت به منظور بهبود مرغوبيت كالا
  سيستم هاي خريد و انبارداري و توزيع: هدف: آشنائي دانشجويان با نحوه خريد كالا،انبار آن و توزيع آن.
  كنترل پروژه: هدف: آشنايي دانشجويان با روشهاي كنترل پروژه و هدايت آن با استفاده از تحليلهاي مقداري
  طرح ريزي و تعميرات و نگهداري: هدف: شنايي دانشجويان با مفاهيم اساسي و سيستمهاي طرح ريزي و تعميرات و نگهداري ماشين آلات و تجهيزات موجود در راههاي توليدي
  كارسنجي و روش سنجي: هدف: آشنايي دانشجويان با مفاهيم اساسي كارسنجي، مطالعه روشها و زمان سنجي، نحوه محاسبه و نگهداري زمانهاي استاندارد و تأثير آن در بهبود عملكرد سازمانهاي صنعتي و توليدي
  مديريت كارخانه: هدف:آشنايي با چگونگي مديريت كارخانجات.
  حفاظت صنعتي: هدف:آشنا شدن دانشجويان با عوامل، عناصر، خطرات و عوارضي كه در محيط كار وجود دارد و نحوه مقابله با آنها به صورتي كه نيروي انساني شاغل در محيط كار احساس امنيت كرده و كارايي اش را از دست ندهد.
  بررسي اقتصادي طرح هاي صنعتي: هدف: آشنايي دانشجويان با نحوه بررسي اقتصادي طرحهاي صنعتي، مطالعه امكان پذيري فني و اقتصادي به صورت كار گروهي.
  روابط صنعتي: هدف:آشنائي دانشجويان با نحوه رابطه كارگر و كارفرما در صنايع
  فنون تجزيه و تحليل و طراحي سيستم: هدف: آشنا كردن دانشجويان با ضرورت تجزيه وتحليل و طراحي سيستم، و همچنين شناخت مفاهيم سيستم، تفكر سيستمي، رويكرد سيستمي، نظريه عمومي سيستمها، علوم كنترل وارتباطات و كاربرد هريك از آنها در سازمان و سرانجام آشنايي با محتواي فراگردها، و ابزارهاي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
  بازاريابي بين المللي: هدف:كسب دانش در بازاريابي بين المللي به منظور پيشنهاد راه حلهايي براي افزايش صادرات كالاهاي غير نفتي كه در حال حاضر در صد كمي از كل صادرات را تشكيل مي دهد و صدور مطلوب تر فراورده هاي نفتي تا حد مورد نياز جامعه كنوني كشور
  بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان: هدف:آشنائي دانشجويان با تجزيه و تحليل جامع نسبت بين ستاده به داده در سازمانهاي صنعتي و بازرگاني
  پروژه: هدف: الف. آشنايي عملي دانشجو با مسايل يك سازمان خاص و نحوه كار در آن ب. تطبيق دروس تئوري و تخصصي با مسايل عيني ج. برقراري ارتباط بين جامعه و مركز آموزش عالي از طريق مبادله اطلاعات علمي و تجارب علمي د. پيدا كردن مشكلات و بيان راه حل براي رفع نارسائيها و هرچه كاراتر كردن سازمان

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X