خبر

سقوط
No announcement yet.

رشته زبان و ادبيات فارسي

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • رشته زبان و ادبيات فارسي

  رشته زبان و ادبيات فارسي از رشته هاي تحصيلي آموزش عالي در دانشگاه ها است. مواد درسي آن با بررسي واژگان، سخن، معاني و آثار ادبي در ارتباط است.

  تاريخچه
  تدريس اين رشته در ايران سابقه اي طولاني دارد. در واقع هر دانشگاهي كه تأسيس مي شده رشته ادبيات فارسي هم از همان ابتدا در آن دانشگاه بوده است.

  ورود به رشته
  ورود به اين رشته دانشگاهي، ضمن داشتن مدرك پيش دانشگاهي يا سال چهارم ديپلم قديم، از طريق پذيرش در آزمون سراسري كنكور دانشگاه ها در گروه آزمايشي علوم انساني صورت مي گيرد محتواي اين آزمون دروس رشته تحصيلي علوم انساني
  دوره متوسطه(دبيرستان) است. اين رشته جزء زيرمجموعه يك علوم انساني است. به غير از رشته ادبيات فارسي، رشته هاي حقوق، ادبيات عرب و فلسفه هم در اين زيرمجموعه قرار دارند.

  ضرايب كنكور سراسري
  ضرايب دروس امتحاني براي ورود به اين رشته و در واقع زيرمجموعه يك به اين صورت است:
  دروس عمومي
  براي تمام رشته هاي دانشگاهي ضريب يكساني دارد.
  درس ضريب
  زبان و ادبيات فارسي ۴
  عربي ۲
  دين و زندگي (معارف اسلامي) ۳
  زبان خارجه (انگليسي يا آلماني يا فرانسوي يا ايتاليايي) ۲
  دروس اختصاصي
  درس ضريب
  رياضي ۶
  اقتصاد ۳
  ادبيات فارسي ۱۲
  زبان عربي ۱۲
  تاريخ و جغرافيا ۳
  علوم اجتماعي ۳
  فلسفه و منطق ۹
  روان شناسي ۳
  ادبيات فارسي در دانشگاه ها
  امروزه ادبيات فارسي تقريباً در تمامي دانشگاه هاي ايران و برخي از دانشگاه هاي جهان (مانند هاروارد و آكسفورد) وجود دارد. دروس اين رشته در دانشگاه بيشتر متكي بر ادبيات كلاسيك ما است و سهم عمده اي از واحدهاي درسي را شامل مي شود. بيشتر دروس رشته ادبيات شامل بررسي آثار ادبي است اما واحدهايي هم از جمله: آيين نگارش، دستور زبان، بلاغت، روش تحقيق و سبك شناسي وجود دارد. دروس اين رشته در دوره كارشناسي به شرح زير است:
  درس واحد درس واحد درس واحد درس واحد
  دستور زبان فارسي (۱) ۲ دستور زبان فارسي (۲) ۲ تاريخ زبان فارسي ۲ مرجع شناسي و روش تحقيق (۱) ۲
  بلاغت ۱ (معاني) ۲ بلاغت ۲ (بيان و بديع) ۲ آيين نگارش و ويرايش ۲ عروض و قافيه ۲
  متون نظم كلاسيك (در پانزده بخش) ۳۰ متون نثر كلاسيك (در پنج بخش) ۱۰ عربي (در شش بخش) ۱۲ آشنايي با علوم قرآني ۲
  زبان تخصصي (۱) ۲ زبان تخصصي (۲) ۲ جريان شناسي شعر معاصر ايران ۲ جريان شناسي نثر معاصر ايران ۲
  تاريخ ادبيات (۱) ۲ تاريخ ادبيات (۲) ۲ تاريخ ادبيات (۳) ۲ تاريخ ادبيات (۴) ۲
  كليات نقد ادبي ۲ مباني عرفان و تصوف ۲ سبك شناسي (۱) نظم ۲ سبك شناسي (۲) نثر ۲
  تأثير قرآن و حديث در ادب فارسي ۲ دروس اختياري ۲۲ دروس عمومي ۱۸
  متون نظم كلاسيك شامل دروس زير است (هر كدام دو واحد):
  پيشگامان نظم فارسي، شاهنامه (۱)، شاهنامه (۲)، قصايد ناصرخسرو، شاعران حوزه ادبي خراسان، شاعران حوزه ادبي عراق، نظامي، خاقاني، اشعار سنايي، مثنوي هاي عطار، مثنوي معنوي (۱)، مثنوي معنوي (۲)، اشعار سعدي، اشعار حافظ، صائب و شاعران سبك هندي.
  متون نثر كلاسيك شامل دروس زير است (هر كدام دو واحد):
  ادبي- تاريخي با تأكيد بر تاريخ بيهقي، ادبي- داستاني با تأكيد بر كليله و دمنه، ادبي- تعليمي با تأكيد بر گلستان، ادبي- عرفاني با تأكيد بر مرصادالعباد، متون تفسيري با تأكيد بر كشف الاسرار و تفسير ابوالفتوح.
  دروس اختياري در سه زمينه «مهارت هاي ادبي»، «فنون ادبي» و «متون ادبي» برنامه ريزي شده اند.

  انتقادها
  در گذشته انتقادها به برنامه درسي بسيار بود. بعضي به دنبال گرايشي كردن رشته بودند تا دانشجو با توجه به علاقه اش گرايش مدنظر خود را انتخاب كند. برخي نيز كم بودن واحدهاي ادبيات معاصر را دليل ضعف اين رشته مي پنداشتند: «اين طور برنامه ريزي دانشجو را از زمان حال و جريان فعلي ادبيات غافل مي سازد». انتقاد ديگر در شيوه تدريس دروس است. در كلاس هاي ادبيات فارسي بيشتر در پي يافتن معني و «نيت مؤلف» هستند تا نقد روان شناسي و جامعه شناختي اثر. سرانجام برنامه درسي در مهر ۱۳۹۱ تغيير كرد.

  بازار كار
  بازار كار اين رشته بيشتر در كسوت مقدس معلمي است اما در صورت كسب توانايي هاي لازم مي توانند در مشاغلي چون فرمانداري، استانداري، شهرداري (در قسمت فرهنگي)، ويراستاري در مجلات و انتشارات، نيز فعاليت كنند. فارغ التحصيل ادبيات فارسي اگر پويا باشد مي تواند
  منتقد ادبي يا مترجم بشود.
  آخرین ویرایش توسط reza; 09-21-2015, 12:13 AM.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X