خبر

سقوط
No announcement yet.

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

  نام دانشگاه: علوم و فنون دریایی
  شهرستان محل دانشگاه: خرمشهر
  رشته هاي تحصيلي
  گروه علوم رياضي و فني مخابرات و الكترونيك دريايي
  مهندسي دريا كشتي سازي
  مهندسي دريا مهندسي كشتي (موتور)
  علوم اقتصادي اقتصادحمل ونقل
  مديريت و بازرگاني دريايي بندروكشتيراني
  مديريت و بازرگاني دريايي مناطق ويژه
  گروه علوم تجربي زيست شناسي زيست دريا
  مهندسي منابع طبيعي محيط زيست
  مهندسي منابع طبيعي شيلات بوم شناسي آبزيان
  مهندسي منابع طبيعي شيلات تكثيروپرورش آبزيان
  علوم اقتصادي اقتصادحمل ونقل
  مديريت و بازرگاني دريايي بندروكشتيراني
  مديريت و بازرگاني دريايي مناطق ويژه
  گروه علوم انساني علوم اقتصادي اقتصادحمل ونقل
  مديريت و بازرگاني دريايي بندروكشتيراني
  مديريت و بازرگاني دريايي مناطق ويژه

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X