خبر

سقوط
No announcement yet.

دانشگاه صنعتی جندی شاپور

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • دانشگاه صنعتی جندی شاپور

  نام دانشگاه: صنعتی جندی شاپور
  شهرستان محل دانشگاه: دزفول
  رشته هاي تحصيلي
  گروه علوم رياضي و فني رياضيات و كاربردها
  فيزيك مهندسي
  مهندسي برق
  مهندسي شيمي
  مهندسي عمران
  مهندسي عمران نقشه برداري
  مهندسي كامپيوتر
  مهندسي معماري
  مهندسي مكانيك
  شيمي آفت كش ها
  گروه علوم تجربي شيمي آفت كش ها
  گروه هنر مرمت و احياي بناهاي تاريخي

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X