خبر

سقوط
No announcement yet.

دانشگاه شهيد مطهري تهران

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • دانشگاه شهيد مطهري تهران

  نام دانشگاه: شهيد مطهري {پذيرش با شرايط خاص}
  شهرستان محل دانشگاه: تهران
  رشته هاي تحصيلي
  گروه علوم رياضي و فني الهيات و معارف اسلامي - فقه و حقوق اسلامي
  الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و حكمت اسلامي
  الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و كلام اسلامي
  گروه علوم تجربي الهيات و معارف اسلامي - فقه و حقوق اسلامي
  الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و حكمت اسلامي
  الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و كلام اسلامي
  گروه علوم انساني الهيات و معارف اسلامي - فقه و حقوق اسلامي
  الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و حكمت اسلامي
  الهيات و معارف اسلامي - فلسفه و كلام اسلامي
  روانشناسي

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X