خبر

سقوط
No announcement yet.

روش ۳ روز يك بار

سقوط
X
 
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • روش ۳ روز يك بار

  در هفته هاي پاياني كه به نزديك مي شويم، بهترين فرصت براي جمع بندي اندوخته هاي يك ساله است. اين روزها، زماني است براي مرور كردن هر چه كه در طول اين يك سال و تابستان هاي گذشته خوانده ايد و خود را براي كنكور محك بزنيد.
  الان بهترين زمان براي استفاده از روش سه روز يك بار است كه توصيه مي شود دانش آموزان كنكوري در اين ايام از آن استفاده كنند.
  در اين روش دانش آموز روز خود را به دو قسمت تقسيم مي كند:
  دانش آموز در نيم روز اول بايد از ساعت 8 صبح تا 12 ظهر فضايي آرام و متناسب مانند فضاي كنكور براي خود فراهم كند و آزمون هاي كنكور سراسري را از خود امتحان بگيرد و در پايان از خود يك كنكور كامل بگيرد و كمي آمادگي پيدا كند.
  دانش آموز بايد نيم روز دوم خود را به گونه اي تقسيم كند كه بتواند يك درس عمومي و يك درس اختصاصي را بخواند.
  در اين روش دانش آموز در روز اول از خود كنكور مي گيرد. در دو روز باقي مانده بايد به مرور مباحثي بپردازد كه از خود آزمون گرفته و در آن ها احساس ضعف داشته و آن ها را بخواند.
  الان ديگر زمان مطالعه نيست. بهتر است دانش آموزان به سراغ نكته ها و مطالب يادداشت شده از قسمت هاي مهم كتاب برود و به مطالعه ي آن ها در طول نيم روز دوم بپردازد.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X