خبر

سقوط
No announcement yet.

براي كنكور آماده باشيد.

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • براي كنكور آماده باشيد.

  برخي از داوطلبان تصور مي كنند كه امتحانات پايان ترم، ترمزي براي برنامه مطالعاتي آنهاست و آنها در اين دوران مجبورند كه به جاي تست زني، به مطالعه براي يك آزمون تشريحي بپردازند. بايد به اين دوستان گفت كه در چند سال اخير، سؤال هاي آزمون سراسري بيشتر از پيش، فرا دانشي شده است و نمي توان با روش هاي عجيب تستي يا رد گزينه، از پس اين آزمون برآمد؛ بلكه براي موفقيت بايد دانشي عميق داشت؛ چيزي كه شما به ياري آزمون تشريحي بهتر به آن خواهيد رسيد، پس نگران از دست دادن زمان نباشيد و دروس امتحاني خود را با دقت و عميق بخوانيد.
  البته ما هم بارها گفته ايم كه براي موفقيت در اين آزمون، شما بايد سرعت و دقت لازم را براي يك آزمون تستي مثل كنكور داشته باشيد؛ براي همين در اين ماه وقت بيشتري را به تست زدن اختصاص دهيد. شما حداقل ۲۰ روز تا امتحانات پايان سال وقت داريد و مي توانيد در اين مدت، تست زمان دار بزنيد (تست هر درس را با توجه به زمان موجود براي آن تست در آزمون سراسري پاسخ دهيد).
  براي مثال، اكنون زمان مناسبي براي پاسخگويي به تست هاي دروس عمومي ساير گروه هاي آزمايشي (به غير از گروه آزمايشي خودتان) است؛ اگر شما داوطلب گروه آزمايشي علوم رياضي و فني هستيد، مي توانيد آزمون عمومي گروه هاي آزمايشي علوم تجربي، هنر، زبان هاي خارجي يا حتي علوم انساني را پاسخ دهيد (البته بعضي از سؤال هاي ادبيات عمومي انساني در حيطه كتب درسي شما نيست). آزمون عمومي مرتبط با رشته خودتان را در خرداد ماه و همزمان با دروس اختصاصي پاسخ دهيد (معادل سازي جلسه آزمون سراسري). همان طور كه گفتيم، حتماً هر آزمون عمومي را با توجه به زمان مصوّب يعني ۷۵ دقيقه پاسخ دهيد؛ حتي خوب است كه اندكي از زمان مصوب، كمتر به خود وقت بدهيد؛ چون در آزمون سراسري امكان دارد كه بخشي از زمان را به دليل اضطراب ناشي از آزمون و عدم تمركز اوليه از دست بدهيد.
  از تست هاي دروس اختصاصي نيز غافل نشويد؛ بخصوص در ايام امتحانات مي توانيد پس از مطالعه درس مربوط، زماني را به پاسخگويي تست هاي همان درس اختصاص بدهيد (بخصوص تست هاي مرتبط با ترم دوم سال چهارم را كه شما به احتمال زياد كمتر وقت تست زدن براي آنها را داشته ايد). زماني را هم براي مطالعه دروس ترم اول سال چهارم و دروس پايه بگذاريد؛ اما ديگر بايد به فكر جمع كردن كتاب ها باشيد. اگر مبحثي از دروس پايه را تاكنون نخوانده ايد يا با وجود مطالعه مكرر در آن ضعف جدي داريد، خوب است كه آن را كنار بگذاريد و به مباحثي بپردازيد كه مي دانيد با توجه به زمان موجود مي توانيد در آنها تسلّط لازم را كسب كنيد.
  يكي از بزرگترين اشتباهات داوطلبان در اين دوران، اين است كه مي خواهند همه عقب ماندگي هاي خود را در اين فرصت كوتاه جبران كنند؛ در نتيجه فقط درس مي خوانند و زمان لازم را براي تست زدن و نهادينه شدن يك مطلب در ذهن خود اختصاص نمي دهند. مطمين باشيد كه براي قبولي در يك رشته و دانشگاه خوب، لازم نيست كه همه مباحث درسي را بلد باشيد، و به همه سؤال ها پاسخ دهيد؛ بلكه بايد در مقايسه با ساير داوطلبان وضعيت بهتري داشته باشيد، و اين امكان پذير نيست مگر اينكه روزهاي باقي مانده تا آزمون سراسري را با برنامه پيش برويد؛ يعني نقاط قوت خود را با تست زدن و مرور بموقع مطالب حفظ كنيد، آنچه تاكنون نخوانده ايد كنار بگذاريد، و در مباحثي كه كمي ضعف داريد، با مطالعه عميق و دقيق و زدن تست، به تسلّط برسيد؛ در اين صورت، در جلسه آزمون متوجه مي شويد كه به كدام سؤال ها مي توانيد پاسخ دهيد و كدام يك را بايد بي پاسخ بگذاريد تا نمره منفي نگيريد. بار ديگر مي گوييم كه تا در يك مبحث كاملاً مسلّط نشويد، نمي توانيد به ظرافت هاي آن پي ببريد و امكان دارد كه به دليل ندانستن يك يا دو نكته ظريف در آزمون سراسري، به سؤال يا سؤال هاي آن مبحث پاسخ اشتباه بدهيد.
  سخن ديگر اينكه عده اي از داوطلبان اين روزها با توجه به نتايج آزمون هاي آزمايشي، نا اميد مي شوند و دست از مطالعه برمي دارند و تصور مي كنند كه براي موفقيت دير شده است و بايد براي سال آينده برنامه ريزي داشته باشند. به اين دسته از عزيزان بايد گفت كه نااميدي براي يك داوطلب، بدترين چيزي است كه امكان دارد پيش آيد؛ چون در نهايت بازدهي شان در حد خودشان نيز نخواهد بود. حتي اگر به سال آينده چشم داريد، درس خواندن را رها نكنيد و همچنان با جديت به جلو برويد و مطمين باشيد كه چيزي را از دست نخواهيد داد. حداقل متوجه مي شويد كه اگر دو ماه را با دقت مطالعه كنيد، بازدهي شما چقدر خواهد بود.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X