خبر

سقوط
No announcement yet.

نكاتي براي در اختيار داشتن زمان در جلسه ي كنكور

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • نكاتي براي در اختيار داشتن زمان در جلسه ي كنكور

  در اين نوشته، به ارائه نكاتي در زمينه فنون تست زني و مديريت زمان در جلسه ي آزمون مي پردازيم:
  1. قبل از آزمون، خود را آماده كنيد كه ممكن است جواب برخي از تست ها را ندانيد. فراموش نكنيد كه داوطلبان ممتاز هم نمي توانند به همه ي سوالات پاسخ دهند. پاسخگويي به همه سوالات، تعداد جواب هاي نادرست و مقدار نمره ي منفي را افزايش مي دهد و باعث كمبود وقت نيز مي گردد.
  2. در آزمون هاي تستي، هر پاسخ صحيح، ۳ نمره ي مثبت و هر پاسخ نادرست يك نمره ي منفي دارد. ارزش تمام سؤال هاي يك درس يكسان است و نبايد بي دليل روي يك سؤال بيش از اندازه مكث كنيد؛ به طوري كه از ساير تست ها بازبمانيد.
  3. ابتدا به سراغ تست هاي ساده تر برويد و با سؤالات دشوار و وقت گير درگير نشويد و از آن ها موقتاً رد شويد و كنارشان يك علامت ضربدر بگذاريد و بعد از بررسي سؤالات ديگر، به آنان بپردازيد.
  4. تست هايي را كه بلد نيستيد يا تست هاي مبهمي را كه با يك يا دو بار خواندن قابل فهم نيستند، قاطعانه و بدون ترديد رد كنيد و كنار آن ها يك علامت «-» بگذاريد. نبايد با فكر كردن زياد به اين تست ها، وقت خود را تلف كنيد.
  5. برخي از تست ها وقت گيرند. انتظار اين را داشته باشيد و در برخورد با آن ها نگران نشويد.
  6. سعي كنيد در حين خواندن صورت سؤال، داده ها و خواسته ي مسئله را مشخص كنيد؛ بدين ترتيب از دوباره خواني سؤال جلوگيري مي شود.
  7. اطلاعاتي را كه در متن سؤال نوشته شده است دوباره ننويسيد. به عنوان مثال، معادله ي واكنش شيميايي نوشته شده يا شكل كشيده شده در سؤال را ننويسيد يا رسم نكنيد. اين كار باعث صرفه جويي در وقت مي شود.
  8. در صورت تسلط مي توانيد فرمول ها را در ذهن خود بياوريد و فقط جاي گذاري اعداد را روي كاغذ انجام دهيد.
  9. حل بسياري از تست ها از راه حذف گزينه ها انجام مي شود. با حذف گزينه هاي نادرست، گزينه ي باقي مانده را به عنوان جواب تست انتخاب كنيد.
  10. بعد از جواب دادن به هر تست بلافاصله آن گزينه را در برگه ي پاسخ نامه علامت بزنيد. علامت زدن در دفترچه ي سؤال و وارد كردن آن به پاسخ نامه در آخر آزمون كار درستي نيست.
  11. پاسخ خود را براي هر ۱۰ سؤال (سؤالات شماره ۱۰، ۲۰، ۳۰،…) با پاسخ نامه كنترل كنيد تا آن ها را جابه جا وارد نكرده باشيد.
  12. در پايان، تكنيك زمان هاي نقصاني را ياد گرفته و آن را در آزمون هاي پيش رو و آزمون هاي آزمايشي كه از خود خواهيد گرفت به كار ببنديد. تأثير آن را خواهيد ديد.


خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X