خبر

سقوط
No announcement yet.

چگونه تست بزنيم؟

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • چگونه تست بزنيم؟

  • در زمينه ي تست زني به حرف هاي عجيب و غريب افراد مختلف گوش نكنيد و مطمئن باشيد كه گزينه هاي صحيح از يك نمودار يا نظم خاصي پيروي نمي كنند. با اتكا به دانش و اطلاعات خود و اطمينان از درست بودن، پاسخ دهيد.
  • ابتدا سؤالات آسان را پيدا كنيد و شروع به حل كنيد. بعد به سراغ سؤالات سخت تر برويد و سعي كنيد از گزينه هاي طولاني فرار نكنيد.
  • هنگام پاسخ، كلمات كليدي در سؤالات را مشخص كنيد و براي پاسخ دادن به سؤالات، زمان بندي كنيد. حين خواندن سؤالات نكاتي را كه به ذهنتان مي رسد كنار آن ها يادداشت كنيد.
  • اگر نتوانستيد به چند سؤال متوالي پاسخ دهيد اعتمادبه نفس خود را از دست ندهيد. داشتن روحيه در هر مسابقه اي سرنوشت ساز است.
  • اگر در يك درس تسلط بيش تري داريد ترتيب جواب دادن به سؤالات را تغيير ندهيد. نظم و ترتيب سؤالات در دفترچه ي آزمون كاري سنجيده و حساب شده است.
  • ممكن است پس از چند سؤال دشوار، چند سؤال ساده پيدا كنيد. اگر تعداد سؤالات وقت گير يا دشوار زياد باشد نگران نباشيد.
  • پس از اين كه يك بار سؤالات هر درس را مطالعه كرديد و به سؤالات ساده پاسخ داديد فوراً به سراغ سؤالات درس بعدي برويد. پس از اين كه كل سؤالات همه ي درس ها را يك بار مطالعه كرديد به ساعت خود نگاه كنيد و ببينيد چه قدر از زمان كنكور باقي مانده است.
  • تمام صفحات دفترچه ي سؤالات را به خوبي بررسي كنيد و مراقب باشيد بعضي از صفحات يا بعضي از سؤالات را فراموش نكرده باشيد.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X