خبر

سقوط
No announcement yet.

افزايش اعتمادبه نفس

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • افزايش اعتمادبه نفس

  هيچ دارويي نمي تواند ضعف اعتمادبه نفس را درمان كند. پايين بودن اعتمادبه نفس مسئله اي است كه در طول ساليان، تحت تأثير خانواده، معلم، دوستان و… شكل مي گيرد و به آساني و يك شبه حل نمي شود. گفتن چند توصيه و شنيدن آن ها آسان است ولي به كار بستن دشوار! بهترين روش درمان ضعف اعتمادبه نفس، مشاوره يا روان درماني است. براي اين منظور از يك مشاور يا روان شناس كمك بگيريد.
  1. خواستن: در گام اول بايد از ته دل بخواهيد كه تغيير كنيد و كس ديگري شويد. ميزان بهبودي اعتمادبه نفس تان به ميزان خواستن، انگيزه، توجه، احساس مسئوليت و پشتكار شما بستگي دارد.
  2. خودشناسي: بايد تصويرهاي نادرستي را كه در ذهنتان داريد، بشكنيد. بايد يك تصوير واقعي داشته باشيد. بدين منظور، روي يك كاغذ جنبه هاي مثبت و منفي خود را در همه ي زمينه هاي جسمي، روحي، رفتاري، افكار و احساسات بنويسيد. اگر خودتان را همان طور كه هستيد بشناسيد و همه ي جنبه هاي ضعف و قوت تان را بپذيريد، گام بزرگي براي بهبود اعتمادبه نفس خود برداشته ايد.
  3. به چالش كشيدن: پس از آن كه افكار، احساسات و رفتارتان را ارزيابي كرديد، با خودتان به گفت وگو بنشينيد و درست و غلط بودن آن ها را سبك و سنگين كنيد.
  4. خودكنترلي: سخت ترين و آخرين گام را محكم برداريد؛ احساسات منفي را مهار كنيد، بر افكار و احساسات تان مسلط باشيد و آن ها را به كنترل خود درآوريد و شيوه ي تفكرتان را تغيير دهيد. سخت گير نباشيد. شتاب زده نتيجه گيري نكنيد. در هيچ موردي پيش گويي نكنيد. مثبت باشيد و از كلمات، افكار و احساسات منفي اجتناب كنيد. براي خودتان و توانايي هاي تان ارزش قائل باشيد. به خودتان احترام بگذاريد. از جهت جسمي و ظاهري به خودتان برسيد. ورزش كنيد. خوابتان را منظم كنيد. خودتان باشيد. روابط اجتماعي از جمله رابطه با دوستان و اقوام خود را تقويت كنيد. سعي كنيد هميشه لبخند بزنيد. راحت راه برويد و بنشينيد. سرتان را بالا نگه داريد و موقع گفت وگو به چشمان طرف مقابل نگاه كنيد.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X