خبر

سقوط
No announcement yet.

چند نوع حافظه داريم؟

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • چند نوع حافظه داريم؟

  ما سه نوع حافظه داريم:
  1. حافظه ي حسي: اطلاعات در اين حافظه بين ۱ تا ۳ ثانيه دوام دارد و گنجايش نسبتاً زيادي دارد. اگر به مطالبي كه در اين حافظه وجود دارد توجه و دقت شود وارد حافظه ي كوتاه مدت مي شوند.
  2. حافظه ي كوتاه مدت: اطلاعات در اين حافظه بين ۱۵ تا ۳۰ ثانيه نگهداري مي شود. اگر اطلاعات موجود در اين حافظه تكرار يا رمزگرداني شود به حافظه ي بلندمدت انتقال پيدا مي كند.
  3. حافظه ي بلندمدت: اطلاعاتي كه به اين حافظه انتقال پيدا مي كند ماندگاري نامحدود دارد و گنجايش آن نامحدود است پس سعي كنيد با شيوه هاي مناسب، اطلاعات را به حافظه ي بلندمدت بسپاريد و مطمئن باشيد اگر مطلبي در حافظه ي بلندمدت رفت هميشه با شما خواهد بود و فراموش نخواهد شد.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X