خبر

سقوط
No announcement yet.

روش هاي تقويت حافظه

سقوط
X
 • فیلتر
 • Time
 • نشان دادن
پاک کردن همه
پست های جدید

 • روش هاي تقويت حافظه

  همانطور كه مي دانيد فاكتور هاي زيادي در تقويت حافظه دخيل هستند، اما راه هاي عملي و جسمي از اهميت بسزايي در تقويت حافظه برخوردارند. در ادامه به چندين مورد را براي داشتن حافظه بهتر با هم مرور مي كنيم:
  1. توجهتان را بر مواردي كه مطالعه مي كنيد، متمركز كنيد. توجه، يكي از مولفه هاي مهم حافظه است. براي انتقال اطلاعات از حافظه كوتاه مدت به بلندمدت نياز است كه شما به صورت فعال به اطلاعاتي كه مطالعه مي كنيد، توجه كنيد. سعي كنيد در مكاني مطالعه كنيد كه چيزهايي مثل تلويزيون، موسيقي و تفريحات ديگر وجود نداشته باشد تا حواس شما را پرت كند
  2. با در نظر گرفتن ساعت هاي منظم براي مطالعه، از باشتاب يادگرفتن اجتناب كنيد. به گفته ژورك، روان شناس تربيتي، مطالعه در چند جلسه به شما زمان كافي براي پردازش اطلاعات مي دهد. محققان نشان داده اند دانشجوياني كه به صورت منظم مطالعه مي كنند، بهتر از دانشجوياني كه در يك جلسه طولاني و ماراتني مطالعه مي كنند، اطلاعات را به خاطر مي آورند.
  3. اطلاعات مورد مطالعه را سازماندهي كنيد. سعي كنيد مفاهيم و اصطلاحات مشابه را با هم گروه بندي كنيد يا طرح كلي از يادداشت هايتان و آنچه خوانده ايد داشته باشيد تا به گروه بندي كردن مفاهيم مرتبط كمك كنيد.
  4. از شيوه هاي حفظ كردن براي يادآوري اطلاعات استفاده كنيد. شيوه هاي حفظي تكنيكي هستند كه اغلب توسط دانشجويان و دانش آموزان براي كمك به يادآوري اطلاعات استفاده مي شوند. اين شيوه صرفا روشي براي يادآوري اطلاعات هستند. براي مثال، ممكن است اصطلاحي كه نياز داريد يادتان باشد، به يك مورد رايج كه برايتان بسيار آشناست ارتباط دهيد.بهترين روش هاي حفظي آنهايي هستند كه از تصويرسازي، شوخي يا ابتكار مثبت استفاده شده باشد.
  5. اطلاعاتي كه مطالعه مي كنيد، تكرار كنيد و آن را براي خودتان شرح دهيد. براي يادآوري اطلاعات نياز داريد آنچه مطالعه مي كنيد در حافظه بلندمدت تان رمزگذاري كنيد. يكي از سودمندترين روش هاي رمزگذاري مرور ذهني مشروح است. يك نمونه از اين روش وقتي است كه بخواهيد تعريف يك اصطلاح كليدي را بخوانيد، ابتدا تعريف آن اصطلاح را مطالعه كنيد و سپس يك توصيف مفصل تر از آنچه آن اصطلاح معني مي دهد بخوانيد. بعد از تكرار اين فرآيند در چند دفعه، بهتر مي توانيد اطلاعاتي كه خوانده ايد به ياد بياوريد.
  6. اطلاعات جديد را به چيزهايي كه قبلا مي دانسته ايد ارتباط دهيد. موقعي كه اطلاعات ناآشنايي را مطالعه مي كنيد، زماني را صرف اين كنيد كه چگونه اين اطلاعات به چيزهايي كه در حال حاضر مي دانيد ارتباط دارد. با ايجاد روابط بين ايده هاي جديد و ايده هاي قبلي مي توانيد احتمال يادآوري اطلاعاتي كه بتازگي آموخته ايد، افزايش خيره كننده اي دهيد.
  7. مفاهيم را تجسم كنيد. بسياري از افراد معمولا از تصويرسازي اطلاعاتي كه مطالعه مي كنند سود مي برند. به شكل ها، نمودارها و ديگر طرح ها در كتاب يا مقاله اي كه مطالعه مي كنيد، توجه كنيد. اگر مطلبي كه مي خوانيد اشاره هاي تصويري كه كمكتان كند، نداشته باشد، سعي كنيد خودتان شكلي را بكشيد. نمودارها يا شكل هايي را در حاشيه يادداشت تان ترسيم كنيد يا از ماژيك هاي برجسته كننده در رنگ هاي مختلف استفاده كنيد تا بتوانيد ايده هاي مرتبط با هم را گروه بندي كنيد.
  8. مفاهيم جديد را با شخص ديگري بياموزيد. تحقيقات نشان داده اند كه خواندن موارد مختلف با صداي بلند به طرز معناداري به يادسپردن آن موارد را افزايش مي دهد. متخصصان علوم تربيتي و روان شناسان همچنين در يافته اند دانشجوياني كه واقعا مفاهيم جديد را به ديگران ياد مي دهند، فهم و يادآوري شان را افزايش مي دهند. شما مي توانيد از اين رويكرد با آموزش مفاهيم و اطلاعات جديد به يك دوست يا همكلاسي استفاده كنيد.
  9. بر اطلاعات دشوار، توجه مضاعف داشته باشيد. آيا تا به حال ملاحظه كرده ايد چگونه گاهي اوقات در آغاز يا پايان يك فصل، يادآوري اطلاعات ساده تر است؟ محققان دريافته اند كه نوع اطلاعات مي تواند در يادآوري آن نقش داشته باشد. هنگام مطالعه اطلاعات دشوار مي توانيد با صرف زمان بيشتري براي تكرار اطلاعات بر آن غلبه كنيد. راهكار ديگر دوباره سازماندهي كردن اطلاعات است؛ به صورتي كه براي يادآوري ساده تر شود.
  10. شيوه عادي مطالعه تان را تغيير دهيد. روش مهم ديگر براي افزايش يادآوري اين است كه گاهي اوقات شيوه مرسوم مطالعه تان را تغيير دهيد. اگر به مطالعه در يك مكان خاص عادت كرده ايد، سعي كنيد به يك جاي ديگر براي مطالعه برويد. اگر در غروب مطالعه مي كنيد، سعي كنيد هر صبح چند دقيقه را صرف مرور اطلاعاتي كنيد كه شب قبل مطالعه كرده ايد. با افزودن يك عنصر تازه به دوره هاي مطالعه تان مي توانيد سودمندي تلاش هايتان را افزايش دهيد و به طرز معناداري يادآوري بلندمدت تان را ارتقا دهيد.

خبر

سقوط
No announcement yet.
درحال پردازش...
X